ทำสวนปาล์มน้ำมัน ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 16 มี.ค. 2558 05:01 – ปฏิรูปสูตรปุ๋ยปาล์มน้ำมัน แค่ ‘N-P-K’ ไม่พอ..ต้องมี ‘โดโลไมท์’

เปิดเออีซี ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ได้รับผลกระทบรุนแรง เพราะเราสู้มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไม่ได้ ทั้ง ในเรื่องต้นทุนที่สูงกว่า ผลผลิตต่ำกว่า…ดังนั้น การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจึงสำคัญต่อเกษตรกรไทย
โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย…ด้วยปุ๋ยเคมีมีสัดส่วนในต้นทุนสูงถึง 53.22% (ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

สตูลมินิเกษตรแฟร์

“ที่ผ่านมาเกษตรกรถูกทางการแนะนำให้ใช้ปุ๋ยแบบผิดๆ ใส่ปุ๋ยตามอายุต้นปาล์ม วิธีที่ถูกต้องควรใส่ปุ๋ยตามปริมาณผลผลิตที่เราต้องการเก็บเกี่ยวออกขาย เพราะเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์พื้นๆ คือปาล์มให้ลูกดก เจ้าของสวนเก็บไปขายได้เยอะ นั่นแสดงว่าต้นปาล์มนั้นๆกินปุ๋ยจากดินไปมาก เราจึงควรเติมปุ๋ยชดเชยไปตามส่วนที่หายไป ไม่ใช่ใส่ตามอายุ เพราะถ้าปีไหนเกิดแล้งจัด ปาล์มติดผลน้อย แล้วจะให้เกษตรกรเสียเงินเติมปุ๋ยมากไปทำไม”

ดร.กวิน ปุญโญกุล นักวิจัยในโครงการเพิ่มผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรไทยยังมีปัญหาให้ปุ๋ยไม่ครบชนิดตามที่ปาล์มน้ำมันต้องการอีกต่างหาก

“เกษตรกรมักจะซื้อปุ๋ยเคมีแบบผสมสำเร็จ ใส่แต่ N-P-K ธาตุอาหารหลักอย่างเดียว ทั้งที่ปาล์มน้ำมันต้องการมากกว่านั้น ต้องการธาตุอาหารรอง อย่างเช่น แคลเซียม และแมกนีเซียม ธาตุอาหารเหล่านี้สามารถหาได้จากการใส่ปูนโดโลไมท์ เพราะไม่เพียงจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารไปเลี้ยงให้ต้นปาล์มสมบูรณ์มากขึ้น แต่โดโลไมท์ยังช่วยปรับสภาพดินกรดได้ด้วย เพราะถ้าดินเป็นกรดรากของต้นปาล์มน้ำมันจะดูดปุ๋ยได้น้อยกว่าปกติ”

โดโลไมท์, โดโลไมท์ในสวนปาล์ม, ทำสวนปาล์ม, สูตรปุ๋ยปาล์ม, การใส่โดโลไมท์
โดโลไมท์ , ปูนโดโลไมท์ สำหรับปาล์มน้ำมัน
ใส่ปุ๋ยบนกองทางใบ, วิธีใส่ปุ๋ยปาล์ม, กองทางใบ
การใส่ปุ๋ยบนกองทางใบ

เพราะเกษตรกรไม่เคยใช้โดโลไมท์ เลยเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ปาล์มน้ำมันบ้านเรามีผลผลิตต่ำ และต้นทุนแพง…ดังนั้น ใส่ปุ๋ยทั้งที่ๆ ดินเป็นกรด จะใส่ไปทำไมให้เปลืองเงิน ในเมื่อปาล์มน้ำมันไม่สามารถดูดปุ๋ยไปใช้ได้

ดร.กวิน ย้ำ การใส่ปุ๋ยเกษตรกรไม่ควรซื้อปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปมาใช้ เพราะในโลกนี้ยังแทบหาไม่ได้เลยว่ามีบริษัทไหนทำสูตรปุ๋ยได้ตรงกับความต้องการของปาล์มน้ำมัน…เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่ตรงความต้องการของปาล์มอย่าง แท้จริง เกษตรกรควรซื้อแม่ปุ๋ยมาใส่เอง นอกจากจะได้ปุ๋ยถูกกว่าแล้ว ยังได้ธาตุอาหารที่ครบกว่า

แต่ละสวน ควรจะใช้สูตรอะไร ปริมาณแค่ไหน
สามารถดูได้ในตารางที่ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ได้ให้ทุนสนับสนุนทำวิจัยและสรุปออกมาเป็นคู่มือ…โดยเฉพาะถ้าใส่ปุ๋ยบนกองทางใบ และใส่ปุ๋ยให้ได้ตามค่าในตาราง จะช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 20-40% และช่วยลดค่าปุ๋ยได้ 20-30%

โดโลไมท์, dolomite, ปรับสภาพดิน, แก้ดินกรด, โดโลไมต์, โดโลไมท์ ซีพีไอ พลัส, ปูนโดโลไมท์ สำหรับปาล์มน้ำมัน
ซีพีไอ พลัส โดโลไมท์ 300
สารปรับสภาพดินและน้ำ คุณภาพสูง

อ่านบทความ : สูตรใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน และการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตสูง และลดต้นทุน

 

ชาติชาย ศิริพัฒน์
(ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 16 มี.ค. 2558 05:01)
อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่  https://www.thairath.co.th/content/487034

เพิ่มเราเป็นเพื่อน