โดโลไมท์, dolomite, ปรับสภาพดิน, แก้ดินกรด, โดโลไมต์, โดโลไมท์ ซีพีไอ พลัส, ปูนโดโลไมท์ สำหรับปาล์มน้ำมัน
ซีพีไอ พลัส โดโลไมท์ 300
สารปรับสภาพดินและน้ำ คุณภาพสูง

ซีพีไอ พลัส โดโลไมท์ 300

พืชต้องการธาตุอาการสำคัญทั้งหมด 13 ชนิด สำหรับต้นปาล์มน้ำมันต้องการธาตุอาหารอย่างชัดเจน 9 ชนิด ที่ขาดไม่ได้ และต้องใส่ทุกปี เพื่อให้มีผลผลิตสูงและสม่ำเสมอ ได้แก่ • ธาตุหลัก N, P, K • ธาตุรอง S, Ca, Mg • ธาตุเสริม B, Cu, Zn ส่วนธาตุอื่นๆ นั้น ยังคงมีในดินอยู่บ้างและได้จากใส่อินทรียวัตถุ เช่น ทางใบปาล์ม ทะลายปาล์มเปล่า หรือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ลงไปในสวน

เหตุผลที่ต้นปาล์มไม่ดก ได้ผลผลิตน้อยเพราะได้รับธาตุอาหารไม่ครบชนิดตามที่ต้องการซีพีไอ พลัส โดโลไมท์ 300 เป็นสารปรับสภาพดินที่ประกอบไปด้วยธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นหลัก ซึ่งเป็นธาตุอาหารรองที่ต้นปาล์มต้องการและยังช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรด ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมที่รากพืชสามารถดูดปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไปในดิน นำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมี “ซีพีไอ พลัส” ที่มีธาตุอาหารสำคัญ 9 ชนิด ควบคู่กับการใส่ ซีพีไอ พลัส โดโลไมท์ 300 จะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันได้ธาตุอาหารครบถ้วนตรงตามความต้องการ และปรับสภาพของดินให้เหมาะสมสำหรับรากพืชในการดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่

 ซีพีไอ พลัส โดโลไมท์ 300

ประโยชน์ 

  • ใช้ปรับสภาพดินในการปลูกพืช ช่วยปรับค่ากรด-ด่างของดิน
  • ให้ธาตุอาหารแก่พืช แก้ปัญหาการขาดธาตุอาหาร แคลเซียม และแมกนีเซียม ในดิน
  • ใช้ปรับสภาพดินและนำ้ในบ่อกุ้ง
  • ปลดปล่อยช้า และค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ช่วยลดการสูญเสีย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยมากขึ้น
  • แก้ปัญหาสภาพดิน ช่วยลดค่าความเป็นกรด(ดินเปรี้ยว) รักษาอาการดินเสีย ดินพรุ ดินดาน ดินเสื่อมโทรม และดินที่ใช้ทำการเกษตรมาเป็นเวลานานๆ ปรับสภาพดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์
  • เพิ่มค่าการดูดซับ และความสามารถการแลกเปลี่ยน CEC ของดิน

ปริมาณธาตุอาหาร

  • แคลเซียม 30%
  • แมกนีเซียม 20%

คุณสมบัติ

  • ค่ากรด-ด่าง pH 8-9
  • ความละเอียด 300 mesh

ข้อแนะนำ

ไม่ควรใส่  ซีพีไอ พลัส โดโลไมท์ 300  พร้อมกับปุ๋ยอื่นๆ  เนื่องจากโดโลไมท์มีระดับความเป็นด่างสูง หากใส่โดโลไมท์ร่วมกับแม่ปุ๋ยอื่นๆ จะทำให้ปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน เมื่อสัมผัสกับโดโลไมท์โดยตรง มีโอกาสที่สารประกอบไนโตรเจนถูกเปลี่ยนเป็นแก๊สแอมโมเนีย ระเหยสูญเสียจากดินได้  จึงเป็นข้อแนะนำว่าการใสโดโลไมท์ให้โรยเป็นทางด้านหนึ่ง แต่การใส่ปุ๋ยตัวอื่นๆให้ใส่บนกองทางใบโดยไม่ให้ทับลงบนโดโลไมท์โดยตรง

โดโลไมท์, dolomite, ปรับสภาพดิน, แก้ดินกรด, โดโลไมต์, โดโลไมท์ ซีพีไอ พลัส, ปูนโดโลไมท์ สำหรับปาล์มน้ำมัน, แคลเซียม, แมกนีเซียม, ดินกรด, แก้ดินกรด, ค่ากรด-ด่าง ในดิน

น้ำหนักสุทธิ 25 กก./กระสอบ

สั่งซื้อ เก็บเงินปลายทาง.

Lazada Shopee


โทรสอบถาม.

077 975 522
098 016 6775

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน