วิธีปลูกปาล์มน้ำมัน ปลูกอย่างไร? ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

แน่นอนครับว่า..หากเราใส่ใจวิธีปลูกปาล์มน้ำมันให้ถูกต้องในทุกขั้นตอน จะส่งผลให้การเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมันดีและให้ผลผลิตสูง ทะลายดก ได้ในอนาคต วันนี้เรามาดูกันครับว่า..แต่ละขั้นตอน วิธีปลูกปาล์มน้ำมัน มีอะไรบ้าง ต้องเตรียมการอย่างไร และมีข้อควรระวังใดเป็นพิเศษ

1. เตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน

 

1.1) เกษตรกรต้องเตรียมพื้นที่ปลูก และการบุกเบิกพื้นที่

เตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
เตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน
ปรับสภาพพื้นดิน เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
ปรับสภาพพื้นดิน เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

บุกเบิกพื้นที่ ปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับการปลูก เช่น หากในพื้นที่ปลูกมีต้นไม้ ตอไม้ วัชพืช หรือสิ่งกีดขวาง หรือสิ่งคลุมดินอื่นๆ เราต้องโค่นหรือถอนออก จากนั้นเคลื่อนย้ายมากองรวมกัน ทิ้งระยะไว้ให้กองซากเหล่านั้นแห้งประมาณ 1 เดือน แล้วจึงทำการเผา จากนั้นปรับและไถปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบโล่ง
(อ่านบทความ : วิธีล้มต้นปาล์มน้ำมันเพื่อปลูกทดแทน )

(*ข้อแนะนำ : ระยะเวลาที่เหมาะสมในขั้นตอนนี้ คือฤดูแล้ง ระหว่างเดือน ธันวาคม – เมษายน)

 

1.2) การสร้างถนนในแปลงปลูกและร่องระบายน้ำในแปลงปลูก

สร้างถนนในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน
สร้างถนนในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน

สร้างถนนในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน

1.2.1 เพื่อใช้ขนส่งวัสดุการเกษตรและผลผลิต โดยรูปแบบขึ้นอยู่กับขนาดของสวนปาล์มน้ำมัน โดยทั่วไปรูปแบบของถนนมี 2 แบบ คือ
ถนนใหญ่ ถือเป็นเส้นทางการขนส่งผลผลิต ควรมีกว้างประมาณ 6-8 เมตร ห่างกัน ประมาณ 1 กิโลเมตร
ถนนซอย หรือ ถนนย่อย หรือ ถนนเข้าแปลง ขนาดกว้างประมาณ 4 ระยะห่างของถนนย่อยควรห่างกัน ประมาณ 500 เมตร
(*ข้อแนะนำ : ควรทำช่องระบายน้ำขนาด ด้านบนกว้าง 100 x ด้านล่างกว้าง 30 x ลึก 110 ซม. ควบคู่ไปกับทำถนนในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน)
1.2.2 การทำร่องระบายน้ำควรทำควบคู่ไปพร้อมกับการทำถนน โดยมีลักษณะเป็นรูปตัววี

 

1.3) การปรับพื้นที่สำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน

การปรับสภาพพื้นดิน ที่เป็นพื้นที่ราบ เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
การปรับสภาพพื้นดิน ที่เป็นพื้นที่ราบ เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

การปรับสภาพพื้นดิน ที่เป็นพื้นที่ราบ เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

• การปรับพื้นที่ราบ
ในกรณีของพื้นที่ราบ เมื่อมีการกำจัดวัชพืชแล้ว ควรไถปรับสภาพพื้นที่โดยใช้ไถแบบ 3 จานและไถแบบ 7 จาน

 

การปรับสภาพพื้นดิน ที่เป็นพื้นที่ลาดชัน เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
การปรับสภาพพื้นดิน ที่เป็นพื้นที่ลาดชัน เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

การปรับสภาพพื้นดิน ที่เป็นพื้นที่ลาดชัน เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

• การปรับพื้นที่ลาดชัน
ในกรณีของพื้นที่ลาดชันหรือพื้นที่เชิงเขาควรมีการทำขั้นบันได เพื่อลดการ พังทลาย ของหน้าดินและสะดวกกับการจัดการ

 

การปรับสภาพพื้นดิน ที่เป็นการปรับพื้นที่ลุ่มและมีน้ำท่วมถึง เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน
การปรับสภาพพื้นดิน ที่เป็นการปรับพื้นที่ลุ่มและมีน้ำท่วมถึง เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

การปรับสภาพพื้นดิน ที่เป็นการปรับพื้นที่ลุ่มและมีน้ำท่วมถึง เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน

• การปรับพื้นที่ลุ่มและมีน้ำท่วมถึง
ในกรณีของพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่ม มีน้ำขัง จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจะต้องยกร่องและขุดคูระบายน้ำ โดยให้เนินดินบนสันร่องที่จะปลูกปาล์มน้ำมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมขัง พร้อมทั้งขุดร่องหรือคูระบายน้ำออกไปจากแปลงปลูก เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมัน

 

1.4) การวางแนวในการปลูกปาล์มน้ำมัน

ระยะในการวางแนวปลูกคือ 9 x 9 x 9 เมตร ปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ให้แถวปลูกหลักอยู่ในทิศเหนือ-ใต้

 

1. 5) ปลูกพืชคลุมดิน

ปลูกพืชคลุมดิน
ปลูกพืชคลุมดิน

ช่วยป้องกันการที่วัชพืชแก่งแย่งอาหารจากต้นปาล์มน้ำมันขณะยังมีขนาดเล็ก ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของดินให้คงอยู่ได้นาน ช่วยป้องกันการพังทะลายของหน้าดินในกรณีที่พื้นที่เป็นที่ลาดชัน รวมไปถึงการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุและการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ การปลูกพืชคลุมดิน ควรมีระยะห่างจากแถวปาล์มอย่างน้อย 1.5 เมตร โดยแนะนำให้ปลูกพืชคุลมดินตระกูลถั่ว

  

2. การเตรียมต้นกล้า

ต้นกล้าใหญ่, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด, พันธุ์ปาล์มที่ดีที่สุด, พันธุ์ปาล์ม, พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์มซีพีไอ
ต้นกล้าใหญ่, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด

เตรียมต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ที่จะใช้ปลูก โดยให้ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน มีอายุประมาณ 10-12 เดือน  ซึ่งปกติแล้วควรจัดเตรียม จำนวน 22 -25 ต้น/ไร่
(อ่านบทความ :  “วิธีเลือกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน”)
(อ่านบทความ : “วิธีการคัดทิ้งต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ผิดปกติ”)

 

3. วางระยะปลูกปาล์มน้ำมัน

ระยะปลูกปาล์มน้ำมัน
ระยะห่างการปลูกปาล์มน้ำมัน การวางแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน

ระยะห่างการปลูกปาล์มน้ำมัน การวางแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน

 

วัดระยะปลูก, ปลูกปาล์มน้ำมัน, วิธีปลูกปาล์ม, การปลูกปาล์ม
วัดระยะปลูกปาล์มน้ำมัน โดยใช้เชือกขึงตึง ดึงเป็นทรง 3 เหลี่ยมด้านเท่า

วัดระยะปลูกปาล์มน้ำมัน โดยใช้เชือกขึงตึง ดึงเป็นทรง 3 เหลี่ยมด้านเท่า

ระยะปลูกที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมกันมาก คือระยะ 9 x 9 x 9 เมตร ซึ่งจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะปลูกนี้จะทำให้ใบปาล์มน้ำมันได้รับแสงทุกทิศทางและไม่เกิดการบังแสงเมื่อต้นปาล์มน้ำมันมีขนาดใหญ่ขึ้น
แสงแดด, ปาล์มน้ำมัน, สวนปาล์ม, การปลูกปาล์มน้ำมัน, วางแลงปลูกปาล์มน้ำมัน

 

 

4. การเตรียมหลุมปลูก

4.1) ขุดหลุมปลูก

ขุดหลุมปลูกปาล์มน้ำมัน
ขุดหลุมปลูกปาล์มน้ำมันด้วยเครื่องเจาะ

ขุดหลุมปลูกปาล์มน้ำมันด้วยเครื่องเจาะ

 

ขุดหลุมปลูกปาล์มน้ำมัน
การขุดหลุมปลูกปาล์มน้ำมัน

การขุดหลุมปลูกปาล์มน้ำมัน


ขุดหลุมหรือเจาะหลุม เป็นทรงกระบอก ให้ขนาดกว้างกว่าขนาดถุงต้นกล้าพอสมควร (กว้าง 45 x ยาว 45 x ลึก 45  เซนติเมตร)

4.2) แยกดินชั้นบนและชั้นล่างออกจากกัน

ปูนโดโลไมท์ หินฟอสเฟต
โรยปูนโดโลไมท์ และหินฟอสเฟต อย่างละ 300 กรัม

โรยปูนโดโลไมท์ และหินฟอสเฟต อย่างละ 300 กรัม

ดินชั้นล่าง ผสมกับปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) และโดโลไมท์อย่างละ 250-500 กรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 20-30 กรัม/หลุม (1 ช้อนโต๊ะ)

4.3) ล้อมและฝังตาข่ายเพื่อป้องกันหนู

ปลูกปาล์มน้ำมัน
ล้อมรอบโคนต้นกล้าปาล์มน้ำมันด้วยลวดตาข่าย

ล้อมรอบโคนต้นกล้าปาล์มน้ำมันด้วยลวดตาข่าย

นำถุงพลาสติกออกอย่างระมัดระวัง อย่าให้ก้อนดินแตกโดยเด็ดขาดจะทำให้ต้นกล้าปาล์มชะงักการเจริญเติบโต จากนั้นล้อมรอบโคนต้นกล้าปาล์มน้ำมันด้วยลวดตาข่าย

4.4) วางประคองต้นกล้าปาล์มน้ำมันพร้อมลวดตาข่ายลงในหลุมปลูก

ปลูกปาล์มน้ำมัน
การวางต้นกล้าปาล์มน้ำมันในหลุมปลูก

วางลงไปในหลุมปลูกพร้อมต้นกล้าปาล์ม อย่างระมัดระวัง โดยให้ลวดตาข่ายโผล่เหนือดิน ประมาณ 6 นิ้ว

4.5) ใส่ดิน
ใส่ดินชั้นบนลงก้นหลุม แล้วจึงใส่ดินชั้นล่างที่ผสมปุ๋ยแล้ว ตามลงไปให้แน่น

(*ข้อแนะนำ : ควรเริ่มต้นการปลูกปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม เพื่อที่จะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนฤดูฝนในแต่ละปี)

วิธีปลูกปาล์มน้ำมัน (วีดีโอ)

 

5. การให้น้ำปาล์มน้ำมัน

การให้น้ำปาล์มน้ำมัน
การให้น้ำปาล์มน้ำมัน

  หากพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันอยู่ในสภาพพื้นที่ที่มีฝนทิ้งช่วงหรือมีปริมาณฝนเฉลี่ยต่ำกว่า 50 มิลลิเมตร/เดือน หรือมีช่วงฤดูแล้งยาวนานกว่า 3-4 เดือน ควรมีระบบชลประทานเพิ่มเติมในสวนปาล์ม เช่น ระบบน้ำหยด ให้น้ำต้นปาล์มน้ำมัน หรือหากอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำมากพอก็สามารถใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ในการให้น้ำปาล์ฺมน้ำมันได้
นอกจากนี้ ควรติดตั้งอุปกรณ์วัดแรงดึงน้ำของดิน (tensiometer) เพื่อให้สามารถกำหนดเวลาให้นำ้ตามความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันได้อย่างแม่นยำ
(อ่านบทความ :  “พืชต้องการน้ำวันละเท่าไหร่?”)

 

6. การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

สูตรใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
สูตรใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน และการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตสูงและลดต้นทุน – การสาดปุ๋ยลงบนกองทางใบ

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารในปริมาณสูง เกษตรกรจึงจำเป็นต้องทราบชนิดปุ๋ย อัตราปุ๋ย ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการค่าปุ๋ยและเพิ่มผลผลิต ซึ่ง ซีพีไอ ไฮบริด ได้รวบรวมข้อมูลปุ๋ยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพไว้ให้แล้วใน…
(อ่านบทความ :  “สูตรใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน และการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตสูง และลดต้นทุน” )

 

 

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ พลัส” ปุ๋ยที่วิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มนำ้มัน – โทร. 077-975-222

 

 

อ่านบทความ : การทำสวนปาล์ม ให้ได้ผลผลิตสูง และลดต้นทุน มีปัจจัยอะไรที่ต้องคำนึงถึงบ้าง?

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน