วิธีล้มต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อปลูกทดแทน
สำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันรุ่นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีล้มต้นปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 25 ปี แต่เมื่อปาล์มน้ำมันมีอายุมากขึ้นผลผลิตจะลดลง และการเก็บเกี่ยวค่อนข้างลำบาก ทำให้ต้นทุนในการเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจำเป็นที่จะต้องประเมินจุดคุ้มทุนเพื่อล้มปาล์มน้ำมันต้นเดิมลงเพื่อปลูกทดแทน

การใช้รถล้มต้นปาล์มและสับเป็นชิ้นๆ เป็นวิธีการที่ทาง บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ใช้ในการล้มต้นปาล์ม โดยการใช้รถแบคโฮ เปลี่ยนบุ้งกี้ตักเป็นบุ้งกี้แบบสับ แล้วสับให้เป็นชิ้นๆ กองเป็นแถว เพื่อง่ายสำหรับการจัดการสวน

การล้มต้นปาล์มน้ำมัน

สับต้นปาล์ม
ใช้รถแบคโฮ เปลี่ยนบุ้งกี้ตักเป็นบุ้งกี้แบบสับ แล้วสับให้เป็นชิ้นๆ
การล้มต้นปาล์มน้ำมัน
ใช้รถแบคโฮ เปลี่ยนบุ้งกี้ตักเป็นบุ้งกี้แบบสับ แล้วสับให้เป็นชิ้นๆ

และเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ควรมีการใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น บนกองแว่นปาล์มที่สับ
หลังจากนั้น 6 เดือน จึงใช้รถไถเข้าเกลี่ยกองต้นปาล์มที่สับและปั่นด้วยเครื่องตัดหญ้าติดรถไถ สำหรับใช้เป็นแหล่งของอินทรีย์วัตถุภายในแปลง
ข้อดีของวิธีนี้คือ สามารถกำจัดต้นปาล์มน้ำมันต้นเดิมได้รวดเร็วซึ่งจะช่วยลดการระบาดและเข้าทำลายของด้วงแรดและหนู อันเป็นศัตรูของต้นปาล์มน้ำมันปลูกใหม่ แต่จะมีต้นทุนในการล้มต้นปาล์มน้ำมันเพิ่มมากขึ้น

แว่นปาล์มน้ำมัน
แว่นปาล์มน้ำมัน

สำหรับชิ้นส่วนแว่นปาล์มน้ำมันที่สับแล้ว แนะนำให้นำมาคลุมรอบโคนต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ เพื่อรักษาความชื้น ชะลอการชะล้าง เพิ่มอินทรีย์วัตถุและลดจำนวนวัชพืชรอบโคนต้น

คลุมโคนต้นปาล์มน้ำมัน
นำแว่นปาล์ม มาคลุมโคนต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่
การคลุมโคนต้นปาล์มน้ำมัน
นำแว่นปาล์ม มาคลุมโคนต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่
การคลุมโคนต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่
นำแว่นปาล์ม มาคลุมโคนต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่

 

การแบ่งพื้นที่เพื่อการล้มต้นปาล์มน้ำมัน สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี

1. การล้มต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกอยู่เดิม 100 % หรือล้มทั้งแปลง และปลูกทดแทน 100 %

วิธีนี้เกษตรกรจะสามารถทำงานได้สะดวกและลดปัญหาการระบาดของศัตรูปาล์มน้ำมัน เช่น หนู และ ด้วงแรด  ที่สำคัญคือ ปาล์มที่ปลูกทดแทนต้นเดิมจะเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งจะส่งผลกับระดับผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่เกษตรกรอาจจะขาดรายได้ในช่วง 3 ปีแรกของการปลูก ซึ่งอาจจะมีการปลูกพืชแซมที่ไม่มีผลกระทบกับต้นปาล์มน้ำมัน ระหว่างแถวปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มรายได้

การล้มต้นปาล์ม
การล้มต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกอยู่เดิม 100 % หรือล้มทั้งแปลง และปลูกทดแทน 100 %
การล้มต้นปาล์ม
การล้มต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกอยู่เดิม 100 % หรือล้มทั้งแปลง และปลูกทดแทน 100 %

2. แบ่งพื้นที่การปลูกปาล์มเป็น 2 แปลง แปลงละ 50 % ของพื้นที่

โดยทยอยล้มทีละแปลงๆละ 50 % และปลูกเฉพาะแปลงที่ล้ม เมื่อปาล์มน้ำมันชุดแรกที่ปลูกเริ่มทะยอยให้ผลผลิต ( 30 เดือน ) จึงล้มต้นปาล์มน้ำมันในแปลงที่เหลือ แล้วปลูกทดแทน วิธีนี้เกษตรกรเกษตรกรจะยังมีรายได้จากปาล์มน้ำมันที่เหลืออีกแปลง 50 % จนกว่าปาล์มชุดใหม่ที่ปลูกจะเริ่มให้ผลผลิต

ทยอยล้มปาล์มน้ำมัน
แบ่งพื้นที่การปลูกปาล์มเป็น 2 แปลง แปลงละ 50 % ของพื้นที่ โดยทยอยล้มทีละแปลงๆละ 50 %
ทยอยล้มปาล์มน้ำมัน
แบ่งพื้นที่การปลูกปาล์มเป็น 2 แปลง แปลงละ 50 % ของพื้นที่ โดยทยอยล้มทีละแปลงๆละ 50 %
แบ่งพื้นที่ ล้มปาล์มน้ำมัน
แบ่งพื้นที่การปลูกปาล์มเป็น 2 แปลง แปลงละ 50 % ของพื้นที่ โดยทยอยล้มทีละแปลงๆละ 50 %

การล้มต้นปาล์มน้ำมันเพื่อปลูกทดแทน เป็นวิธีการจัดการในสวนปาล์มน้ำมันเมื่อปาล์มมีอายุมากขึ้น และให้ผลผลิตที่ลดลง การทำลายต้นที่ให้ผลผลิตต่ำ หรือกำจัดต้นที่ไม่มีผลผลิตออกจากแปลง เป็นการเตรียมพร้อมที่จะปลูกปาล์มรุ่นต่อไป ทำให้ปาล์มรุ่นใหม่เจริญเติบโตได้ดี ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยอีกด้วย

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, ต้นกล้า ซีพีไอ, CPI HYBRID, oil palm seedling, พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดม สุดยอดพันธุ์ปาล์ม, ปาล์ม, ปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์มซีพีไอ, ต้นกล้าปาล์ม, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์ม, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด
ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – โทร. 077-975-522

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน