ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ พลัส
ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารสำคัญมากถึง 9 ชนิด

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน เต็มพลังทุกเมล็ด..”ซีพีไอ พลัส“..ปุ๋ยที่วิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มน้ำมัน

 

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ พลัส” ปุ๋ยที่วิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มนำ้มัน – โทร. 077-975-222

 

“ซีพีไอ พลัส” ปุ๋ยที่ผลิตถูกต้องตรงตามหลักปุ๋ยปาล์มน้ำมันที่ดี มีธาตุอาหารครบตรงตามความต้องการของต้นปาล์ม คือ N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu และ Zn


เนื่องจาก ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ผลิตน้ำมัน (lipid) ได้ในปริมาณสูงกว่าพืชชนิดอื่น ไขมันเป็นสารที่พืชต้องใช้พลังงานในการสร้างสูงกว่าน้ำตาล และโปรตีน ต้นปาล์มจึงต้องการปุ๋ยปริมาณมาก ธาตุอาหารที่อยู่ในดินจึงไม่เพียงพอสำหรับการผลิตปาล์มให้ได้ผลผลิตสูง

ซีพีไอ
พลัส
จึงวิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มนำ้มันอย่างแท้จริง โดยใช้ หลักการอนุรักษ์มวล และอ้างอิงผลวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารในต้นปาล์ม จากสถาบันปุ๋ยเคมีนานาชาติ (International Potash Institute, IPI)

ซึ่งในช่วงระยะเวลา 5 ปี ในการทดสอบบนสวนปาล์มน้ำมัน 20,000 ไร่ ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (CPI) ผลจากการใส่ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส ควบคู่กับการสร้างกองทางใบ ทำให้ผลผลิตทะลายสดของ บมจ. ซีพีไอฯ เพิ่มสูงมากขึ้นจนถึง 6.5 ตัน/ไร่/ปี

ซีพีไอ พลัส คุ้มค่า..เพราะมีธาตุอาหารสำคัญ 9 ชนิด

 • N (ไนโตรเจน) : สร้างใบให้เขียว กระตุ้นการเจริญเติบโต
 • P (ฟอสฟอรัส) : ช่วยพัฒนาการของ รากและต้น ช่วยเร่งดอก
 • K (โพแทสเซียม) : ช่วยการเจริญเติบโต มีส่วนในกลไกการเปิด-ปิดของปากใบ
 • Ca (แคลเซียม) : ทำงานร่วมกับโบรอน ช่วยให้เซลล์แข็งแรง ช่วยการผสมเกสร
 • Mg (แมกนีเซียม) : เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ ช่วยสร้างแป้ง โปรตีน และไขมัน
 • S (กำมะถัน) : ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ กรดอะมิโน และโปรตีน
 • B (โบรอน) : ช่วยในการติดผล และขยายขนาดผล
 • Cu (ทองแดง) : ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ และกระตุ้นเอนไซม์ป้องกันโรค
 • Zn (สังกะสี): ช่วยการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรดและโปรตีน ช่วยสร้างฮอร์โมนออกซิน ซึ่งควบคุมการเจริญเติบโตของปาล์ม

 

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ พลัส” ปุ๋ยที่วิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มนำ้มัน ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารจำเป็น 9 ชนิด
โทร. 077-975-222, 098-016-6775
ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ พลัส” ปุ๋ยที่วิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มนำ้มัน ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารจำเป็น 9 ชนิด
โทร. 077-975-222, 098-016-6775

ต้องใส่ปุ๋ยในปริมาณเท่าใด?

สูตร 23-6-15+TE ปาล์มเล็ก (สูตรเร่งโต)

2MgO + 0.32B + 0.11Cu + 0.23Zn
สูตร 23-6-15+TE ปาล์มเล็ก สูตรเร่งโต: เป็นสูตรที่เน้นการเจริญเติบโตของลำต้น จึงมีไนโตรเจนสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการสร้างท่อน้ำท่ออาหาร โดยเฉพาะพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ที่มีพัฒนาการในส่วนนี้เฉพาะตอนวัยเด็กของปาล์มเท่านั้น เนื่องจากต้นปาล์มมีขนาดเล็ก หากใส่ปุ๋ยต่อครั้งในปริมาณมากเกินไป จะเป็นอันตรายต่อต้นปาล์ม มีผลทำให้ใบไหม้ ชะงักการเจริญเติบโต และอาจทำให้ต้นปาล์มน้ำมันตายได้ จึงขอแนะนำให้แบ่งใส่ 3 ครั้ง/ปี

ตารางปริมาณการใช้

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, วิธีใช้ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส, ตารางใส่ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส
ปริมาณการใช้ “ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส”
สูตร 23-6-15+TE ปาล์มเล็ก (สูตรเร่งโต)

 

 

สูตร 15-5-25+TE ปาล์มใหญ่ (สูตรเพิ่มผลผลิต)

2.01MgO + 0.34B + 0.1Cu + 0.2Zn
สูตร 15-5-25+TE ปาล์มใหญ่ สูตรเพิ่มผลผลิต: เหมาะสำหรับเพิ่มผลผลิต เพื่อให้ทะลายดก น้ำหนักดี และมีคุณภาพสูง สูตรปุ๋ยได้ออกแบบในสัดส่วนที่พอเหมาะ โดยคำนวณจากความต้องการธาตุอาหารของต้นปาล์มน้ำมัน ซึ่งสอดคล้องตรงตามความต้องการธาตุอาหารในการสร้างผลผลิตทะลายปาล์ม

ตารางปริมาณการใช้

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, วิธีใช้ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส, ตารางใส่ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส
ปริมาณการใช้ “ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส”
สูตร 15-5-25+TE ปาล์มใหญ่ (สูตรเพิ่มผลผลิต)
*หมายเหตุ : เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการบันทึกปริมาณผลผลิต จึงมีความจำเป็นต้องใช้จำนวนอายุของต้นปาล์ม เพื่อประเมินผลผลิตแบบคร่าวๆ สำหรับกำหนดปริมาณการใส่ปุ๋ย ซึ่งอาจมีแนวโน้มที่จะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของปาล์ม
ดังนั้นหากเกษตรท่านใดที่มีข้อมูลผลผลิต/ไร่/ปี สามารถใช้ปริมาณปุ๋ยอ้างอิงตามระดับของผลผลิตในตารางแนะนำได้เลย ซึ่งการใส่ปุ๋ยตามระดับผลผลิตนั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตได้ดีที่สุด

 

 

 

สูตร 12-5-20+TE ปาล์มใหญ่ (สูตรบำรุงทั่วไป)

3.17MgO + 0.38B + 0.1Cu + 0.2Zn
สูตร 12-5-20+TE ปาล์มใหญ่ สูตรบำรุงทั่วไป: บำรุงต้นปาล์มพื้นฐานทั่วไป เพื่อการเจริญเติบโต สูตรปุ๋ยได้ออกแบบให้ใกล้เคียงกับสูตรปุ๋ยปาล์มที่นิยมใช้ในท้องตลาด แต่มีความพิเศษกว่าตรงที่ได้เพิ่มธาตุอาหารเสริมสำคัญเข้าไปด้วย ทำให้มีธาตุอาหารที่จำเป็น มากถึง 9 ชนิด

ตารางปริมาณการใช้

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, วิธีใช้ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส, ตารางใส่ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส
ปริมาณการใช้ “ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส”
สูตร 12-5-20+TE ปาล์มใหญ่ (สูตรบำรุงทั่วไป)

 

การสาด ปูนโดโลไมด์ บนกองทางใบ ปาล์มน้ำมัน

ได้ปุ๋ยที่ดีแล้ว ควรดูแลสวนปาล์มน้ำมันของเราอย่างไร?

ปาล์มเล็ก อายุ 1-3 ปี

 • กำจัดวัชพืชรอบโคนต้นให้สะอาด

 • ใช้อินทรียวัตถุคลุมผิวดิน เช่น ทะลายเปล่า ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์

 • ถ้าตรวจวัดแล้วพบว่าดินเป็นกรด ให้ปรับค่ากรดด่างของดิน (pH) โดยการใส่ปูนโดโลไมท์ รอบทรงพุ่ม ปริมาณ 1 กิโลกรัม/ต้น/ปี

 • หว่านปุ๋ยรอบทรงพุ่ม ตามแนวทรงกลมของปลายใบ

ปาล์มใหญ่ ที่เริ่มตัดเก็บทะลาย

 • กำจัดวัชพืชรอบโคนต้นให้สะอาด เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บลูกร่วง

 • ใช้อินทรียวัตถุคลุมผิวดิน เช่น ทะลายเปล่า ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และให้เริ่มวางทางใบที่ตัดลงมาจากต้นไว้ระหว่างแถว

 • ถ้าตรวจวัดแล้วพบว่าถ้าดินเป็นกรด ให้ปรับค่ากรดด่างของดิน (pH) โดยการใส่ปูนโดโลไมท์ บริเวณกองทาง ปริมาณ 2-3 กิโลกรัม/ต้น/ปี

 • หว่านปุ๋ยบริเวณกองทาง ที่กองไว้ระหว่างต้นของต้นปาล์ม เพราะเป็นบริเวณที่รากอยู่มาก เนื่องจากมีความชื้นสูงและมีอินทรียวัตถุให้ปุ๋ยยึดเกาะ ช่วยลดการชะล้างของปุ๋ย

 

ปุ๋ยปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
สูตร 23-6-15+TE (สูตรเร่งโต)

ปุ๋ยปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
สูตร 15-5-25+TE ปาล์มใหญ่ (สูตรเพิ่มผลผลิต)

ปุ๋ยปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
สูตร 12-5-20+TE ปาล์มใหญ่ (สูตรบำรุงทั่วไป)
(สูตร 1) 23-6-15+TE (สูตร 2) 15-5-25+TE
(สูตร 3) 12-5-20+TE

สั่งซื้อ เก็บเงินปลายทาง.

Lazada Shopee


โทรสอบถาม.

077 975 522
098 016 6775

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน