ไนโตรเจน ธาตุไนโตรเจน หรือ (N) ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของปาล์ม จำเป็นต่อการแตกใบอ่อน การเจริญเติบโตของใบและทรงพุ่ม เพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนทะลายเพิ่มมากขึ้น

ไนโตรเจน, ใบเหลืองซีด, ปาล์ม ขาดธาตุไนโตรเจน, แม่ปุ๋ยไนโตรเจน
ต้นปาล์มน้ำมันที่ขาดธาตุไนโตรเจน (ใบมีสีเหลืองซีด) (ภาพจาก http://jaowoffice.weebly.com/blog/nutrient-disorder-in-oil-palm)

ยูเรีย, ธาตุไนโตรเจน, แม่ปุ๋ยยูเรีย, ปาล์มขาดไนโตรเจนม ใบปาล์มเหลือง, ใบปาล์มซีด

อาการขาดธาตุไนโตรเจน

1. ต้นเล็กทรงพุ่ม
2. ถ้าขาดรุนแรงจะเห็นใบมีสีเหลืองซีดโดยเริ่มที่ใบแก่ก่อน
3. ใบสีเขียวซีด ต่อไปจะเหลืองทั้งต้น
4.
ทางใบสั้นแกร็น
5. ต้นโตช้า
6. ทะลายเล็กลง
7. ปริมาณน้ำมันน้อย

ไนโตรเจน, ใบเหลืองซีด, ปาล์ม ขาดธาตุไนโตรเจน, แม่ปุ๋ยไนโตรเจน
ต้นปาล์มน้ำมันที่ขาดธาตุไนโตรเจน (ใบมีสีเหลืองซีด) (ภาพจาก http://jaowoffice.weebly.com/blog/nutrient-disorder-in-oil-palm)
ยูเรีย, ธาตุไนโตรเจน, แม่ปุ๋ยยูเรีย, ปาล์มขาดไนโตรเจนม ใบปาล์มเหลือง, ใบปาล์มซีด
อาการปาล์มขาดธาตุไนโตรเจน

การขาดธาตุไนโตรเจน มักกับดินน้ำท่วมขัง  พบว่าการที่ปาล์มขาดไนโตรเจน อาจเกิดจากการระบายน้ำไม่ดี หรือปลูกบริเวณพื้นที่น้ำขัง
และอาจพบอาการนี้ในกรณีที่วัชพืช เช่น หญ้าคาขึ้นหนาแน่นรอบๆ ต้นปาล์ม


การสูญเสียของไนโตรเจนที่ระเหิดไปกับแดด
มักเกิดกับไนโตรเจนในรูปของยูเรีย โดยถ้าเกิดการแล้ง แดดจัดติดต่อกันประมาณ 4 วัน ยูเรียจะระเหิดหายไปประมาณ 40-60%

วิธีแก้ไขอาการขาดไนโตรเจน

1. (ปลดปล่อยจังหวะที่ 1 ) ให้ปาล์มน้ำมันนำธาตุไปใช้ได้ทันทีในรูปไนเตรท โดยใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมไนเตรท ซึ่งเป็นไนโตรเจน จะไม่ระเหิดหายไปกับแดด 
2. (ปลดปล่อยจังหวะที่ 2 ) ซึ่งปาล์มน้ำมันกินต่อเนื่องยาวนานได้ด้วยแอมโมเนียม โดยใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมไนเตรท

ที่สำคัญคือ การนำไนเตรทไปใช้ในปาล์มน้ำมัน จะพ่วงเอาโพแทสเซียมขึ้นไปพร้อมกันด้วย เรียกว่า โพแทสเซียมไนเตรท ช่วยให้ปาล์มน้ำมันที่ติดลูกแล้วลูกเบ่งโต ทะลายใหญ่ เปอร์เซนต์น้ำมันสูง น้ำหนักดี

แม้ไนโตรเจน จะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต แต่ถ้าได้รับในปริมาณมากเกินไป ทำให้ต้นอ่อนแอ ทางใบอวบน้ำ มีความต้านทานโรคน้อยลง

 

ยูเรีย

แม่ปุ๋ยไนโตรเจน, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์ม
(ตัวอย่าง) ปุ๋ยยูเรีย


ประโยชน์ของปุ๋ยยูเรีย

 • เป็นประโยชน์ให้ธาตุอาหารหลักของพืช คือ ไนโตรเจน
 • เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเพาะปลูก ที่ต้องเร่งการเจริญเติบโตของพืชอย่างรวดเร็ว
 • ดูดความชื้นได้ดีมาก

คุณสมบัติทางกายภาพของปุ๋ยยูเรีย

 • เป็นผลึกสีขาว
 • ดูดความชื้นได้ดีมาก
 • ละลายน้ำได้ 50%
 • มีไนโตรเจน 47-48%

คุณสมบัติทางเคมี

 • ใช้ในการเกษตร(เพิ่มธาตุไนโตรเจน) เช่น นาข้าว , สวนปาล์มน้ำมัน
 • ใช้เป็นอาหารสัตว์พวกวัวควาย
 • ใช้กับพืชผักสีเขียวช่วยเร่งความเจริญเติบโตใช้เพียงครึ่งเดียวของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต เพราะมีธาตุไนโตรเจนสูงกว่าเท่าตัว ปุ๋ยยูเรียมีราคาแพงกว่าปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต

 

 

แอมโมเนียมซัลเฟต

ธาตุไนโตรเจน, แอมโมเนียม ซัลเฟต
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (Ammonium)


คุณสมบัติทางกายภาพ

 • เป็นผลึกสีขาวหรือเทา
 • ดูดความชื้นในอากาศ

คุณสมบัติทางเคมี

 • สูตรเคมี : มีธาตุไนโตรเจน 20% และ มีธาตุกำมะถัน 24 %
 • อยู่ในระดับปฏิกิริยาเป็นกรด

ข้อเสียแอมโมเนียมซัลเฟต
1. ทำให้ดินมีสภาพความเป็นกรดมากขึ้น

2. สภาพดินเป็นกรดจากการใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ส่งเสริมการก่อให้เกิดโรคเชื้อราในพืชมากขึ้น

ระหว่างปุ๋ยยูเรียกับปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต
ปุ๋ยยูเรียมีปริมาณธาตุไนโตรเจน 46-48%
สูงกว่าปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตเท่าตัว

 

อ่านบทความ : ธาตุอาหารที่ปาล์มน้ำมันต้องการ

อ่านบทความ : สูตรใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน


อ้างอิง :
– 108kaset.com, อาการปาล์มน้ำมัน การขาดธาตุอาหาร..
– jaowoffice, Nutrient Disorder in Oil Palm
– forestryimages.org
– wisegeek.com

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน