ใบปาล์มหงิก หยิก งอ เกิดจากอะไร? แก้ไขอย่างไร?

ใบปาล์มหงิก หยิก งอ

โบรอน, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, โบรอนใส่ปาล์ม, อาการปาล์มขาดโบรอน, ใบหงิก, ใบหยิก, ใบงอ, ใบย่น
ใบปาล์มหงิก หยิก งอ เกิดจากอะไร? แก้ไขอย่างไร?

 

โบรอน, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, โบรอนใส่ปาล์ม, อาการปาล์มขาดโบรอน, ใบหงิก, ใบหยิก, ใบงอ, ใบย่น
อาการที่แสดงออกทางใบ เมื่อปาล์มน้ำมันขาดโบรอน
โบรอน, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, โบรอนใส่ปาล์ม, อาการปาล์มขาดโบรอน, ใบหงิก, ใบหยิก, ใบงอ, ใบย่น
อาการที่แสดงออกทางใบ เมื่อปาล์มน้ำมันขาดโบรอน

อาการใบปาล์มน้ำมัน ปลายใบย่อยหักงอเป็นรูปตะขอ ทางใบย่อยสั้นผิดปกติ หรือเกิดแถบยาวใสโปร่งแสงขนานกับแถบทางใบย่อยย่นหรือหยิก เป็นหนึ่งในอาการที่บ่งบอกให้ทราบได้ว่าต้นปาล์มน้ำมันต้นนั้นๆ ขาดธาตุโบรอน

อาการบ่งบอกว่าปาล์มขาดธาตุโบรอน

1. มีอาการทางใบ ยอดใบของปาล์มน้ำมันไม่ค่อยเจริญเติบโต ใบอ่อนไม่พัฒนา คลี่ออกน้อย หรือคลี่ออก ปลายใบจะแสดงอาการหักเป็นรูปตะขอ และย่นหรือหงิก
ในกรณีที่ขาดโบรอนมากๆ ใบมีรูปร่างจะผิดปกติ ย่นหยิก ใบมีขนาดเล็ก ส่งผลให้ปาล์มน้ำมันขาดประสิทธิภาพในกระบวนการสังเคราะห์แสงจึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมันและให้ผลผลิตลดลง

2. ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลง ผลปาล์มผสมติดได้น้อย น้ำหนักทะลายสดและปริมาณน้ำมันต่อทะลายลดลง
เนื่องจาก โบรอนมีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาและสร้างเซลล์ใหม่
ดังนั้นจึง ส่งผลต่อการผสมเกสรและการเจริญยืดตัวของท่อละอองเกสร โดยเฉพาะในช่วงที่ปาล์มน้ำมันกำลังมีการแบ่งเซลล์หรือกำลังเจริญเติบโต หากท่อละอองเกสรขาดโบรอน จะทำให้ท่อเจริญเติบโตผิดปกติ พองปริแตก ไม่ยืดตัว ส่งผลให้มีการสูญเสียน้ำตาลได้

3. การดูดซึมธาตุอาหารของรากผิดปกติ รากไม่งอกหรือยืดออกได้น้อย เนื่องจากธาตุโบรอนนั้นเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของ”เซลล์เมมเบรน”บริเวณผิวของรากต้นปาล์มน้ำมัน โดยมีหน้าที่ช่วยการดูดซึมของไอออนธาตุอาหารต่างๆ เป็นไปได้อย่างปกติ นอกจากนี้ยังพบว่าปาล์มที่ได้รับโบรอนอย่างเพียงพอจะช่วยทำให้การดูดซึมฟอสฟอรัสของรากเพิ่มขึ้นอีกด้วย

โบรอน, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, โบรอนใส่ปาล์ม
โบรอน

ความสำคัญของ “โบรอน”

โบรอน ถือเป็นจุลธาตุ ที่มีความจำเป็นสำหรับปาล์มน้ำมันเป็นอย่างมาก โบรอนนั้นเกี่ยวกับกับแทบทุกส่วนในต้นปาล์มน้ำมัน เช่น ช่วยในการสร้างท่อละอองเกษร  การติดผลผลิต ช่วยให้รากดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างปกติ ช่วยในการแบ่งเซลล์และการพัฒนาของเซลล์ใหม่  การทำงานของราก เป็นต้น

 

อัตราการใส่ “โบรอน” ในปาล์มน้ำมัน

ต้นปาล์มน้ำมันนั้นต้องการโบรอนชัดเจน จึงควรใส่โบรอนทุกปี โดยเฉพาะเมื่อใบแสดงอาการขาด

โดยค่ามาตรฐานในการใส่โบรอนแก่ต้นปาล์มน้ำมัน คือ ปริมาณ 50-100 กรัม/ต้น/ปี
หรือเพิ่มเป็น 100-200 กรัม/ต้น/ปี ในกรณีที่ต้นปาล์มน้ำมันแสดงอาการขาดโบรอนอย่างรุนแรง (ควรมีการวิเคราะห์ใบเพื่อตรวจสอบปริมาณโบรอนในพืชว่าพอเพียงหรือไม่)

 

วิธีการใส่โบรอน

วิธีการใส่โบรอนนั้น ให้ใส่ในรูปของปุ๋ยทางดิน และสามารถใส่ร่วมกับปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันอื่นๆ (ชื่อทางการค้าของปุ๋ยโบรอน ที่มี 15%B เช่น Fertibor, Quibor, Actibor)
แนะนำให้มีการสร้างกองทางและการสาดโบรอนร่วมกับปุ๋ยบนกองทางใบเพื่อให้อินทรียวัตถุที่ได้จากการย่อยสลายของกองทางนั้นได้ทำหน้าที่เป็นตัวช่วยตรึงปุ๋ยไม่ให้ถูกน้ำหรือฝนชะล้างไป และยังช่วยรักษากิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินเพื่อช่วยย่อยสลายธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่ต้นปาล์มน้ำมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

 

อ่านบทความ : ธาตุอาหารที่ปาล์มน้ำมันต้องการ


แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน