โดโลไมท์, โดโลไมท์ในสวนปาล์ม, ทำสวนปาล์ม, สูตรปุ๋ยปาล์ม, การใส่โดโลไมท์, ปุ๋ย โดโลไมท์
โดโลไมท์ , ปูนโดโลไมท์ สำหรับปาล์มน้ำมัน

โดโลไมท์(อังกฤษ: dolomite) เป็นชื่อแร่ธาตุชนิดนึง ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแก่นักเคมีชาวฝรั่งเศส Déodat Gratet de Dolomieu (พ.ศ. 2293-2344)
โดโลไมท์(dolomite) เป็นแร่ธาตุ ที่มีประโยชน์หลากหลาย เช่น ใช้เป็นหินก่อสร้างหรือหินประดับ ทำปูนซีเมนต์บางชนิด ใช้ทำแมกนีเซียมซึ่งเป็นวัสดุทนไฟใช้สำหรับการบุเตาถลุงเหล็ก โดยเป็นเตาคอนเวอร์ในการผลิตเหล็กกล้าขั้นต้น โดโลไมต์เป็นสินแร่หลักของโลหะแมกนีเซียม ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้วบางชนิด เช่น พวกแก้วแผ่น เป็นต้น

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ ทำปฏิกิริยากับกรดเกลือ (HCl) แต่ช้ามาในอุณหภูมิธรรมดา นอกจากจะบดเนื่อแร่ให้เป็นก้อนเล็กๆ ละเอียด จึงละลายในกรดเป็นฟองฟู่ หากไม่บดต้องใช้กรดไฮโดรคลอริกร้อนๆ จึงจะทำปฏิกิริยาเป็นฟองฟู่ รูปผลึกเหลี่ยมขนมเปียกปูนมักจะโค้งและมีสึออกสีเนื้อๆเนื้อปกติมักจะด้าน

ในการเกษตรและการทำสวนปาล์มน้ำมัน แร่โดโลไมท์ ถูกนำมาผลิตเป็น ปูนโดโลไมท์ หรือโดโลไมท์ เพื่อใช้ลดความเป็นกรดของดินและน้ำ และช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน

โดโลไมท์มีทั้งชนิดผงและชนิดเม็ด แรกเริ่มจะมีลักษณะเป็นผงฝุ่น ต่อมาได้มีพัฒนาการ เป็นชนิดอัดเม็ด มีขนาดใกล้เคียงกับเม็ดปุ๋ยเคมี เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานทางด้านเกษตร เช่นใส่ไปกับเครื่องหยอดปุ๋ย หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ ในขั้นตอนปั้นเม็ดของผู้ผลิตบางราย ได้มีการเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์แก่พืชลงไป เพื่อให้ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมดีขึ้นด้วย

 

ประโยชน์ของโดโลไมท์ ในด้านการปรับสภาพดิน

  • ลดความเป็นกรดในดินและน้ำ
  • ควบคุม pH ให้คงที่
  • แก้ปัญหาการขาดธาตุอาหาร แคลเซียม และแมกนีเซียม ในดิน
  • แก้ปัญหาสภาพดิน ช่วยลดค่าความเป็นกรด แก้ปัญหาดินเปรี้ยว รักษาอาการดินเสีย สภาพดินเปรี้ยว ดินพรุน ดินดาน ดินเสื่อมโทรม และดินที่ใช้ทำการเกษตรมาเป็นเวลานานๆ สามารถปรับสภาพดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์
  • เพิ่มค่าการดูดซับ และความสามารถการแลกเปลี่ยน CEC ของดิน

อนึ่งในด้านการปรับสภาพดิน ควรใส่ปูนโดโลไมท์ ในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อช่วยปรับสภาพดิน เว้นระยะ 1 เดือน จึงใส่ปุ๋ยหรือแม่ปุ๋ยต่อไป

 

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ พลัส” ปุ๋ยที่วิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มนำ้มัน – โทร. 077-975-222


ประโยชน์ของโดโลไมท์ ต่อปาล์มน้ำมัน

  • การใส่ปุ๋ยเคมีหลักกับปูนโดโลไมท์ จะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันได้ธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และ กำมะถัน ซึ่งเป็นธาตุที่ปาล์มต้องการปริมาณมาก
  • ปาล์มน้ำมันสามารถนำธาตุอาหารต่างๆ รวมถึงอินทรียวัตถุที่มีในโดโลไมท์ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เพราะมีการย่อยสลายที่สมบูรณ์
  • โดโลไมท์(dolomite) สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน ดินที่ถูกตรึงธาตุอาหารไว้ เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานานและทำให้ปุ๋ยเคมีสะสมในดินเป็นจำนวนมาก จะทำให้รากพืชสามารถดูด และนำพาปุ๋ยที่สะสมในดินไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด

การเก็บรักษาโดโลไมท์

ควรเก็บในที่ร่มและแห้ง หรือคลุมด้วยวัสดุ ที่กันน้ำหรือกันความชื้น เมื่อเปิดถุงใช้แล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน

วิธีการใส่โดโลไมท์

โดโลไมท์, dolomite, ปรับสภาพดิน, แก้ดินกรด, โดโลไมต์, โดโลไมท์ ซีพีไอ พลัส, ปูนโดโลไมท์ สำหรับปาล์มน้ำมัน
ซีพีไอ พลัส โดโลไมท์ 300
สารปรับสภาพดินและน้ำ คุณภาพสูง

ในการใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต หรือโดโลไมท์ นั้นให้พิจารณาถึงสภาพความเป็นกรดเห็นด่างของดินด้วยกล่าวคือ
1. ในสภาพดินที่มีแนวโน้มการเป็นกรดเป็นด่างสูงให้ใช้ปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต
2. ในสภาพดินที่มีความเป็นกรดเป็นด่างต่ำให้ใช้ปุ๋ยโดโลไมท์

ประโยชน์ในการปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินโดยทั่วไปสภาพดินมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานหลายปี เกิดการเปลี่ยน แปลงทางโครงสร้างของดิน เช่น ดินจับแข็งกันเป็นก้อนซึ่งเกิดจากการตรึงธาตุอาหารบางชนิดที่จำเป็นต่อพืช, การไถพรวนดินที่ผิดวิธีที่ก่อให้เกิดการชะล้างของผิวดิน, การปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีทำให้เนื้อดินเกิดการเปลี่ยนแปลง

ปุ๋ยแต่ละตัวสามารถใส่พร้อมกันได้ ยกเว้นปูนโดโลไมท์ ไม่ควรใส่พร้อมกับปุ๋ยอื่นๆ

เนื่องจาก ปูนโดโลไมท์มีระดับความเป็นด่างสูง หากใส่ปูนโดโลไมท์ร่วมกับแม่ปุ๋ยอื่นๆ จะทำให้ปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน เมื่อสัมผัสกับปูนโดโลไมท์โดยตรง มีโอกาสที่สารประกอบไนโตรเจนถูกเปลี่ยนเป็นแก๊สแอมโมเนีย ระเหยสูญเสียจากดินได้

จึงเป็นข้อแนะนำว่าการใส่ปูนโดโลไมท์โดยให้โรยเป็นทางด้านหนึ่ง แต่ส่วนการใส่ปุ๋ยตัวอื่นให้ใส่บนกองทางที่จะไม่ทับลงไปบนปูนโดโลไมท์โดยตรง

อ่านตารางการใส่ปุ๋ย ได้ที่นี่


แชร์บทความนี้

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน