ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, วิธีใช้ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส, ตารางใส่ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส

ปุ๋ยปาล์มนำ้มัน ซีพีไอ พลัส พิสูจน์แล้ว..กับผลผลิตปาล์ม มากกว่า 6.5 ตัน/ไร่/ปี

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

สิ่งที่สำคัญต่อการทำสวนปาล์มเป็นอย่างมาก เพราะเมื่ออ้างอิงจากวิชาการแล้ว “น้ำมัน” หรือ “ไขมัน” เป็นสารที่พืชต้องใช้พลังงานในการสร้างสูงกว่าสารจำพวก น้ำตาล และโปรตีน ซึ่งธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินนั้นไม่เพียงพอสำหรับการผลิตปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตสูง สอดคล้องกับความจริงที่ว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ผลิต “น้ำมัน” ได้ปริมาณสูงกว่าพืชนิดอื่น จึงต้องการปุ๋ยมากเป็นพิเศษนั่นเอง

เมื่อได้ผลสรุปแล้วว่าปาล์มน้ำมันต้องการปุ๋ยในปริมาณมากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและออกผลผลิต ก็ยังมีคำถามต่อไปอีกว่าเกษตรกรควรจะ ใช้ แม่ปุ๋ย หรือ ปุ๋ยสูตร ดีกว่ากัน

จุนฮุย แซ่เล้า, บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
คุณจุนฮุย แซ่เล้า (คุณเล้า) ผู้จัดการฝ่ายสวน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ประเด็นคำถามนี้ทาง คุณจุนฮุย แซ่เล้า (คุณเล้า) ผู้จัดการฝ่ายสวน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์ในการทำสวนปาล์มมากกว่า 41 ปี ทั้งในมาเลเซียและเมืองไทย โดยในเมืองไทยนั้นคุณจุนฮุย เริ่มทำสวนปาล์มน้ำมันมาตั้งแต่ปี 2521 นับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านปาล์มน้ำมันสูงสุดคนหนึ่งของเมืองไทย ได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้

“สวนปาล์มของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ใช้มาทั้งปุ๋ยสูตรและแม่ปุ๋ย ทั้ง 2 แบบมีข้อดีแตกต่างกันไป เช่น แม่ปุ๋ยดีตรงที่เราสามารถเลือกใส่ได้ตามค่าการวิเคราะห์ใบ แต่ข้อเสียคือต้องแยกใส่ทีละตัวถือว่าใช้เวลามากพอสมควร และสิ่งสำคัญคือธาตุอาหารเสริมบางตัวเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถหาซื้อได้เอง ตรงนี้เป็นจุดเล็กๆ ที่สำคัญ เป็นสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอจากการที่เราได้พูดคุยกับเกษตรกร

“ส่วนการใส่ปุ๋ยสูตร ในที่นี้เราจะพูดถึงปุ๋ย ซีพีไอ พลัส นะครับ ปุ๋ยตัวนี้จุดเด่น คือ มีการรวมเอาธาตุอาหารที่ต้นปาล์มต้องการ 9 ชนิดมารวมกัน ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะมีการผลิตปุ๋ยสูตรนี้ออกมา มันเกิดจากกระบวนการคิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรจริงๆ ผ่านการวิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันจริงๆ และทดสอบในสวนปาล์มของ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เอง

“และอย่างที่กล่าวในข้างต้นว่าธาตุอาหารบางตัวเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถหาซื้อเองได้ ซีพีไอ พลัส จึงนำมารวมกันไว้ในถุงเดียวกัน ให้เกษตรกรใช้ได้ทันที ใช้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ใช้เวลาในการใส่ปุ๋ยน้อยลง ลดค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานลงไปได้มาก…นี่คือสิ่งที่ทาง ซีพีไอ อะโกรเทค ได้มองเห็นจริงๆ” คุณเล้า อธิบายเรื่องจุดเด่น/จุดด้อยของปุ๋ยทั้ง 2 แบบ

อนุรักษ์มวล, ใส่ปุ๋ย, สวนปาล์มน้ำมัน, ผลผลิตสูงขึ้น, ทะลายดก, ต้นปาล์มน้ำมัน, ต้นปาล์ม, วิธีใส่ปุ๋ย
ผลผลิตgrbj,สูงขึ้นถึง 6.5ตัน/ไน่/ปี ด้วย ปุ๋ย “ซีพีไอ พลัส”

การดูแล-บริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมันของ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน โดย คุณจุนฮุย ใช้ประสบการณ์การทำสวนปาล์มในมาเลเซียมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในระยะแรกและค่อยๆ ปรับให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของเมืองไทยขึ้นเรื่อยๆ

คุณจุนฮุย ยังกล่าวอีกว่า การนำวิชาการมาใช้ในสวนปาล์มเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น เพราะช่วงแรกพื้นที่แถบนี้ค่อนข้างแห้งแล้ง แทบไม่มีต้นไม้ ที่ดินทำไร่เลื่อนลอยมาก่อนส่งผลให้หน้าดินมีปัญหา ดังนั้นการแก้ไขอันดับแรกก็คือการปรับปรุงดินด้วยการปลูก ถั่วคลุมหน้าดิน จนเต็มพื้นที่

การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยปาล์ม, สูตรปุ๋ยบำรุงปาล์ม, สูตรปุ๋ยปาล์ม
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

ถัดมาคือเรื่อง การเก็บเกี่ยวปาล์มที่ไม่สุกหรือดิบเกินไป ปาล์มดิบยังมีแป้งในผลปริมาณมาก แต่มีน้ำมันน้อย ทำให้หีบน้ำมันได้น้อยลงและมีผลต่อการประเมินราคาปาล์มน้ำมันแน่นอน

ที่สำคัญที่สุด คือ การใส่ปุ๋ย แรกๆ ที่นี่ใช้ปุ๋ยสูตร แต่พอปาล์มโตขึ้นและให้ผลิตก็เริ่มหันมาใช้แม่ปุ๋ยและใช้วิธีใส่ปุ๋ยตามผลการตรวจวิเคราะห์ค่าใบ และตามปริมาณผลผลิต ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม วิจัยร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่สำคัญต้องใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อเนื่อง แม้แต่ช่วงอายุที่ปาล์มยังเล็กยังไม่ให้ผลผลิตก็ต้องใส่ปุ๋ยตามที่เรากำหนดไว้ให้เพื่อให้ต้นปาล์มเจริญเติบโตต่อเนื่องเตรียมพร้อมสำหรับการออกทะลายต่อไป

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ พลัส” ปุ๋ยที่วิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มนำ้มัน – โทร. 077-975-222

แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการใช้แม่ปุ๋ยไปใช้ปุ๋ยสูตร ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส จาก บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ที่คิดค้นร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ได้วิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันอ้างอิงผลวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารในต้นปาล์ม จาก สถาบันปุ๋ยเคมีนานาชาติ (International Potash Institute, IPI) นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลมวลชีวภาพและข้อมูลการผลิตทะลายปาล์ม

ผ่านการทดลองใช้งานจริงในสวนปาล์มน้ำมันของ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม มากกว่า 30 ปี ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ตัน/ไร่/ปี มาเป็น 4-6.5 ตัน/ไร่/ปี  ในกว่า 2 หมื่นไร่ แสดงให้เห็นว่าเทคนิคที่ใช้มาถูกต้องแล้ว

สวนปาล์มซีพีไอ, ซีพีไอ, ปุ๋ย ซีพีไอ, cpi, บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน), ซีพีไอ อะโกรเทค
ซีพีไอ พลัส ในช่วงระยะเวลา 5 ปี กับการทดสอบบนสวนปาล์มน้ำมัน 20,000 ไร่ ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (CPI) ผลจากการใส่ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส ควบคู่กับการสร้างกองทางใบ ทำให้ผลผลิตทะลายสดของ บมจ. ซีพีไอฯ เพิ่มสูงมากขึ้นจนถึง 6.5 ตัน/ไร่/ปี

“ตอนอยู่ที่มาเลเซียผมก็ทำงานด้านปาล์มน้ำมัน ทำทั้งสวน ทั้งแปลงเพาะ กับบริษัทขนาดใหญ่ พอมาอยู่เมืองไทยผมก็มาทำปาล์มน้ำมันอีก ถือว่าบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมฯ เป็นรายใหญ่รายแรกๆ ที่มาทำสวนปาล์มที่นี่ ปัจจุบันปาล์มที่ปลูกรุ่นแรกของเราโค่นไปแล้ว ชุดใหม่นี้อายุประมาณ 10 ปี

“หลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จในการทำสวนปาล์ม ก็สนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงปลูกปาล์มน้ำมันมาตลอดและถ่ายทอดความรู้แบบที่เราทำจริงๆ ให้กับเขา ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อก่อนเกษตรกรจะปลูกแบบเลื่อนลอย แรกๆ เขาก็ไม่ยอมปลูก แต่พอเห็นว่าผลตอบแทนดีก็หันมาปลูกปาล์มกันมากขึ้นจนตอนนี้พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นตลอดเวลา” คุณจุนฮุย เล่าประสบการณ์คร่าวๆ ในเส้นทางสายปาล์มน้ำมันของเขา

นอกจากนี้คุณจุนฮุยถ่ายทอดประประสบการณ์จากการเปลี่ยนปุ๋ยจากแม่ปุ๋ยมาใช้ ปุ๋ย ซีพีไอ พลัส ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในปาล์มน้ำมัน มีทั้งสิ้น 3 สูตร พบว่าผลผลิตยังคงได้ดีต่อเนื่องเหมือนเดิม เพราะในปุ๋ยนี้มีธาตุอาหารหลักที่จำเป็นกับปาล์มน้ำมันถึง 9 ชนิด ซึ่งมากกว่าปุ๋ยสูตรทั่วไปที่มีไม่เกิน 5 ชนิด จึงต้องมีการใส่ปุ๋ยบ่อยขึ้น

ยิ่งเป็นตอนที่ใช้แม่ปุ๋ยที่ต้องแยกกันใส่ถือว่าใช้เวลากับการใส่ปุ๋ยไปมากพอสมควร แม้ว่าจะได้ผลดีได้ปาล์มผลผลิตสูงแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องการจ้างแรงงานเพิ่มเข้ามาอีก

แต่หลังจากที่ใช้ปุ๋ยสูตร ซีพีไอ พลัส ทำให้ใช้เวลาและแรงงานในการจัดการสวนน้อยลง เหมาะกับวิถีเกษตรปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานสวนปาล์มได้ไม่น้อยทีเดียว

ซีพีไอ พลัส คุ้มค่า..เพราะมีธาตุอาหารสำคัญ 9 ชนิด

  • N (ไนโตรเจน) : สร้างใบให้เขียว ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต
  • P (ฟอสฟอรัส) : ช่วยพัฒนาการรากและต้น เร่งดอก
  • K (โพแทสเซียม) : ช่วยการเจริญเติบโต มีส่วนในกลไกการเปิด-ปิดปากใบ
  • Ca (แคลเซียม) : ทำงานร่วมกับโบรอน ช่วยให้เซลล์แข็งแรง ช่วยในการผสมเกสร
  • Mg (แมกนีเซียม) : เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคลอโรฟิลล์ ช่วยสร้างแป้ง โปรตีน และไขมัน
  • S (กำมะถัน) : ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ กรดอะมิโน และโปรตีน
  • B (โบรอน) : ช่วยในการติดผล และขยายขนาดผล
  • Cu (ทองแดง) : ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์ และกระตุ้นเอนไซม์ป้องกันโรค
  • Zn สังกะสี : ช่วยการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรดและโปรตีน ช่วยสร้างฮอร์โมนออกซิน ซึ่งควบคุมการเจริญเติบโตของปาล์ม

คุณจุนฮุย ได้เสริมประเด็นเรื่องการใส่ปุ๋ยในกองทางเพิ่มเติมว่า การวางกองทางในสวนปาล์ม เป็นวิธีการเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน สร้างพื้นที่ให้มีความชื้นสำหรับใส่ปุ๋ย ช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรดได้ง่าย

ทั้งยังช่วยลดการชะล้างหน้าดิน ลดการถูกชะล้างของปุ๋ย เมื่อใส่ปุ๋ยจึงแนะนำให้ใส่ปุ๋ยในกองทางเพราะตรงนั้นมีทั้งความชื้น มีสภาพ pH เหมาะสมที่จุลินทรีย์จะย่อยสารอาหารจากปุ๋ยให้ต้นปาล์มนำไปใช้

ส่งผลให้สภาพดินดีขึ้น เมื่อดินดีขึ้นก็ได้ผลผลิตสูงขึ้น เพียงแค่วางกองทางในสวนปาล์มเกษตรกรก็ได้ประโยชน์เพิ่มอีกหลายต่อโดยแทบจะไม่ต้องใช้ต้นทุนใดๆ เพิ่มเลยนั่นเอง

 


ที่มา :
yangpalm.com

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน