ทำสวนปาล์ม – ใบปาล์มน้ำมัน เป็นจุดสีเหลืองส้ม เป็นเพราะอะไร? แก้ไขอย่างไร?

ทำสวนปาล์ม

ปาล์มขาด โพแทสเซียม, อาการที่เกิดจากการขาดธาตุของปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์, โพแทสเซียม (K) , ปาล์มน้ำมัน

อาการใบจุดสีเหลืองส้ม

ในการทำสวนปาล์ม เกษตรกรควรมั่นสังเกตต้นปาล์มของท่าน หากพบอาการใบปาล์มน้ำมัน เป็นจุดสีเหลืองส้ม ให้สันนิษฐานเบื้องต้นไว้ก่อนว่าเป็นอาการต้นปาล์มน้ำมันขาดธาตุอาหารประเภท โพแทสเซียม (K)
ต้นปาล์มที่ขาดธาตุโพแทสเซียม ใบจะเป็นจุดสีส้มเป็นจ้ำๆ กระจายทั่วแผ่นใบ มีลักษณะเด่นชัดคือ ทางใบล่างจะซีด และแห้งก่อนกำหนด

หากปาล์มน้ำมันขาดโพแทสเซียมมากๆ เนื้อใบส่วนที่มีสีเหลืองจะแห้ง ขอบใบจะมีลักษณะแห้งไหม้ ทางใบหดสั้น ทะลายเล็ก การผลิตดอกตัวเมียจะหยุดชะงัก ดอกตัวผู้ไม่สมบูรณ์

แนวทางแก้ไข

ต้นปาล์มน้ำมันขาดธาตุโพแทสเซียม แก้ไขโดยการให้แม่ปุ๋ยที่ให้ธาตุโพแทสเซียม เช่น ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60 โดยใส่ตามอายุของต้นปาล์มน้ำมัน

  • ต้นปาล์มน้ำมัน อายุ 1-2 ปี ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 0.75‐1.00 กิโลกรัม/ต้น/ปี
  • ต้นปาล์มน้ำมัน อายุ 3-5 ปี ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 1.50‐2.50 กิโลกรัม/ต้น/ปี
  • ต้นปาล์มน้ำมัน อายุ 6 ปีขึ้นไป ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 3.00-5.00 กิโลกรัม/ต้น/ปี

 

 

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ พลัส” ปุ๋ยที่วิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มนำ้มัน – โทร. 077-975-222


วิธีทดสอบอาการขาดโพแทสเซียม

วิธีทดสอบอาการขาดโพแทสเซียม (K) อย่างง่ายๆ คือ ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินรอบต้นปาล์ม ถ้าใบของถั่วมีอาการขอบใบไหม้โดยรอบ แสดงว่ามีธาตุโพแทสเซียมยังไม่เพียงพอ

โพแทสเซียม (K) เป็นธาตุอาหารที่ปาล์มน้ำมันต้องการมากที่สุด จำเป็นต่อการ ทำสวนปาล์ม เพราะธาตุโพแทสเซียม ช่วยเพิ่มผลผลิต ทำให้ปาล์มสะสมแป้งและเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้มาก ให้ผลผลิตและเปอร์เซนต์น้ำมันสูง และมีบทบาทสำคัญในการเปิดปิดปากใบ ทำให้ทนแล้งได้ดี

โพแทสเซียม (K) ในทางเกษตร
พืชจะดูดโพแทสเซียมจากดินในรูปโพแทสเซียมไอออน(K+) โพแทสเซียมเป็นธาตุที่รวมตัวกับธาตุอื่นได้ดี หรือถูกยึดในชั้นดินเหนียว ทำให้พืชนำไปใช้ได้ยากบทบาทของโพแทสเซียมที่มีต่อพืช คือ ช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ ช่วยในการสร้างแป้ง ช่วยในการสังเคราะห์แสง ช่วยลำเลียงสารอาหาร และช่วยรักษาสมดุลกรดและด่างในเซลล์

 

อ่านบทความ “ธาตุอาหารที่ปาล์มน้ำมันต้องการ”

อ่านบทความ “อาการธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมไม่สมดุล”แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน