ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น เพราะใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ตามหลักอนุรักษ์มวล

ปุ๋ยปาล์ม สถาบันโพแทสนานาชาติ (International Potash Institute, IPI) รายงานว่าปาล์มน้ำมันมีธาตุอาหารหลักได้แก่ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) กำมะถัน (S) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ปรากฏอยู่ในส่วนของต้นและผลผลิตทะลายในปริมาณที่มาก (von Uexküll and Fairhurst, 1991)

เนื่องจาก ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ผลิตน้ำมัน (lipid) ได้ในปริมาณสูงกว่าพืชชนิดอื่น ไขมันเป็นสารที่พืชต้องใช้พลังงานในการสร้างสูงกว่าน้ำตาล และโปรตีน ต้นปาล์มจึงต้องการปุ๋ยปริมาณมาก ธาตุอาหารที่อยู่ในดินจึงไม่เพียงพอสำหรับการผลิตปาล์มให้ได้ผลผลิตสูง การใส่ปุ๋ยเคมีให้ถูกต้องตรงตามหลักการจึงเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มผลผลิต

ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกนำมาคำนวณปริมาณธาตุอาหารในรูปของปุ๋ยเคมีเพื่อกำหนดอัตราปุ๋ยประจำปีตามกำลังผลผลิตให้กับสวนปาล์มน้ำมัน 20,000 ไร่ ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (CPI) โดยใช้หลักการอนุรักษ์มวล

อนุรักษ์มวล, ใส่ปุ๋ย, สวนปาล์มน้ำมัน, ผลผลิตสูงขึ้น, ทะลายดก, ต้นปาล์มน้ำมัน, ต้นปาล์ม
ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น เพราะใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ตามหลักอนุรักษ์มวล

หลักการอนุรักษ์มวล คืออะไร?

การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยปาล์ม, สูตรปุ๋ยบำรุงปาล์ม, สูตรปุ๋ยปาล์ม
การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

 

หลักการอนุรักษ์มวล (conservation of mass) คือ การให้ปริมาณธาตุอาหารที่ให้แก่ต้นปาล์มน้ำมันในแต่ละปี ควรเท่ากับปริมาณที่ถูกตรึงอยู่ในมวลชีวภาพที่ต้นสร้างขึ้นในการเติบโต และอยู่ในผลผลิตทะลายในรอบปี  อัตราปุ๋ยประจำปีจึงมีปริมาณที่ผันแปรตามกำลังผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมัน  (ง่ายๆคือ อยากได้ผลผลิตแค่ไหน ก็ให้ปุ๋ยเท่ากับปริมาณผลผลิตที่เราต้องการ)

ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของการทดสอบ โดยใส่ปุ๋ยในสวนของ บมจ.ซีพีไอฯ ทั้ง 3 สวน ใน 4 อัตรา ช่วง 0.6-1.2 เท่าของอัตราปุ๋ยที่คำนวณได้จากการอ้างอิงกับข้อมูลของ IPI

 

สรุปได้ว่า การใส่ปุ๋ย อัตรา 1 เท่า จะให้ผลผลิตสูงสุดจริง แต่การเพิ่มการใส่ปุ๋ยในอัตราเป็น 1.2 เท่า ผลผลิตกลับไม่ได้สูงขึ้นตามการใส่ปุ๋ยเคมีหลัก

 

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ พลัส” ปุ๋ยที่วิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มนำ้มัน – โทร. 077-975-222

แม่ปุ๋ยที่ใช้ทดสอบ ได้แก่

  • แอมโมเนียมซัลเฟท (21-0-0) หรือยูเรีย (46-0-0)
  • หินฟอสเฟต (0-3-0)
  • โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)
  • ปูนโดโลไมท์ (CaMg(CO3)2)

ทำให้ต้นปาล์มน้ำมันได้ธาตุอาหารหลักที่ต้องการในปริมาณมากครบทุกชนิด และโดยที่ดินภาคใต้มีระดับธาตุอาหารพืชทุกชนิดต่ำ จึงต้องการมีการเติมจุลธาตุควบคู่ไปด้วย พบว่าต้นปาล์มน้ำมันต้องการโบรอนชัดเจน และมักขาดธาตุทองแดงกับสังกะสี การใส่ปุ๋ยให้หว่านบนกองทางใบ จะเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุและทำให้เกิดการย่อยสลายธาตุอาหารจากทางใบคืนสู่ดินที่รวดเร็ว

ผลจากการ ใส่ปุ๋ยครบชนิด และครบปริมาณ ตามกำลังผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมัน ควบคู่กับการสร้างกองทางใบ เพื่อให้พื้นที่ใต้กองทางใบที่มีความชื้นช่วยเก็บกักธาตุอาหารและส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ ทำให้ผลผลิตทะลายสดของ บมจ.ซีพีไอฯ เพิ่มสูงขึ้นจากเฉลี่ย 2 ตัน/ไร่/ปี เป็น 5 ตัน/ไร่/ปี และเพิ่มขึ้นได้สูงถึง 6.5 ตัน/ไร่/ปี โดยเฉพาะในปีที่ฝนตกชุก ซึ่งเป็นระดับผลผลิตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตของประเทศมาเลเซีย

อนุรักษ์มวล, ใส่ปุ๋ย, สวนปาล์มน้ำมัน, ผลผลิตสูงขึ้น, ทะลายดก, ต้นปาล์มน้ำมัน, ต้นปาล์ม, วิธีใส่ปุ๋ย
ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น เพราะใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ตามหลักอนุรักษ์มวล

 

อ่านบทความ : สูตรใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน และการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตสูง และลดต้นทุน

อ่านบทความ : การใส่ปุ๋ยบนกองทางใบ ดีอย่างไร?


อ้างอิง : สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, พรชัย ไพบูลย์ และพรรณี ชื่นนคร. 2559. ข้อมูลพื้นฐานด้านชีวฟิสิกส์และธาตุอาหารสำหรับการผลิตปาล์มน้ำมัน. ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด.

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน