การจดบันทึกผลผลิต..คืออะไร? มีขั้นตอนอย่างไร?

การจดบันทึกผลผลิต

ทำไม?ต้องจดบันทึกผลผลิต

เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้น ที่ต้องการธาตุอาหารจำนวนมากในการสร้างทะลาย ดังนั้นการจดบันทึกผลผลิตในแต่ละครั้งจึงเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการวางแผนใส่ปุ๋ย รวมทั้งการจัดการสวนปาล์มด้านอื่นๆ
รวมทั้ง การจดบันทึกรายได้ และจำนวนทะลาย/ไร่ จะทำให้ทราบภาพรวมตลอดทั้งปีทำสวนปาล์มมีกำไร หรือขาดทุน เพื่อปรับแนวทางในการเพิ่มผลผลิตหรือลดต้นทุนในปีต่อๆไปได้


ประโยชน์ที่ได้รับจากการบันทึกผลผลิต

 • ทราบผลผลิตทะลายปาล์มของสวนตัวเอง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการคำนวณการใส่ปุ๋ยตามระดับผลผลิต
 • ทราบราคาขายทะลายปาล์ม
 • ทราบรายได้ เป็นวิธีฝึกการจัดบริหารจัดการสวนปาล์ม และการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน
ลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน
(ขอบคุณภาพจาก : กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัดสตูล)

การจดบันทึกผลผลิต..คืออะไร?

การจดบันทึกผลผลิตหรือการเก็บข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ำมัน คือ การเก็บรวบรวม การบันทึกบิลหรือใบเสร็จที่ได้จากการนำทะลายปาล์มไปขายให้กับลานรับซื้อหรือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้

 1. บันทึกวันที่ตัดทะลายปาล์ม ขาย
 2. บันทึกน้ำหนักทะลาย (กิโลกรัม)
 3. บันทึกราคาขาย (บาท/กิโลกรัม)
 4. บันทึกรายรับ (บาท)
 5. ให้บันทึก ทุกครั้งที่มีการตัดปาล์มไปขาย
 6. เมื่อครบสิ้นปี ให้นำน้ำหนักทะลายทั้งหมดมารวมกัน
 7. คำนวนหาค่าเฉลี่ยผลผลิต ตัน/ไร่ โดยการเปลี่ยนหน่วยจาก กิโลกรัม ให้เป็น ตัน คือหารด้วย 1,000
  จากนั้นนำค่าที่ได้ นำมาหารด้วยจำนวนไร่ที่ปลูกอีกครั้ง (1 ตัน = 1,000 กิโลกรัม)

 

**ตัวอย่าง นางมณีวรรณ มีพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันทั้งหมด 10 ไร่ ในปี 2558

 1. ตัดปาล์มไปขายได้ รวมทั้งปี 42,250 กิโลกรัม
 2. หารด้วย 1,000 กิโลกรัม จะได้เท่ากับ 42.25 ตัน
 3. หารด้วยพื้นที่ปลูก 10 ไร่ จะได้เท่ากับ 4.23 ตัน

สรุปว่านางมณีวรรณมีผลผลิตปาล์มน้ำมัน เท่ากับ 4.23 ตัน/ไร่/ปี

 

ใบชั่งน้ำหนัก, ใบชั่งน้ำหนักทะลายปาล์ม, ใบเสร็จ, บิล รับซื้อทะลายปาล์ม, ลานเท, ลานรับซื้อปาล์มน้ำมัน
ตัวอย่าง ใบชั่งน้ำหนัก

 

ตารางบันทึกผลผลิตทะลายปาล์ม, บันทึกผลผลิตปาล์ม, การจดบันทึกผลผลิต
ตัวอย่าง ตารางบันทึกผลผลิตทะลายปาล์มประจำปี

เมื่อทราบผลผลิตทะลายปาล์ม เฉลี่ย/ปี ของสวนปาล์มน้ำมันแล้ว เราสามารถนำไปใช้ในการคำนวณเพื่อปรับ ลด-เพิ่ม การใส่ปุ๋ยให้ได้ตามระดับผลผลิตที่ต้องการ (อ่านบทความ : สูตรใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตสูงและลดต้นทุน)

ทั้งนี้ ซีพีไอ ได้จัดทำตารางบันทึกผลผลิต เพื่อเกษตรกรและผู้สนใจทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดใช้ได้ฟรี!..ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
(ดาวน์โหลด..คลิก)
ตารางบันทึกผลผลิตทะลายปาล์ม, บันทึกผลผลิตปาล์มม การจดบันทึกผลผลิต


 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน