แสงแดด, ปาล์มน้ำมัน, สวนปาล์ม, การปลูกปาล์มน้ำมัน, วางแลงปลูกปาล์มน้ำมัน

แสงแดด – ปาล์มน้ำมัน ต้องการ แสงแดดวันละกี่ชั่วโมง??

แสงแดด หรือแสงอาทิตย์ (Sunlight) เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่ปล่อยออกจากดวงอาทิตย์ สามารถแบ่งตามความยาวคลื่นได้ 3 แบบ คือ

การสังเคราะห์แสง, ปาล์มน้ำมัน, ใบปาล์มน้ำมัน, การสังเคราะห์ด้วยแสง, แสงแดด, ปาล์ม
แสงแดดเป็นคลื่นแสง ที่เหมาะสมที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงสร้างชีวมวล (Biomass) และมี่ส่วนทำให้พืชและสัตว์ดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้

1. แสงอุลตราไวโอเลต (UV) มองไม่เห็นด้วยสายตา
● UVC ความยาวคลื่น 100 – 280 นาโนเมตร มักถูกดูดกลืนไว้ทั้งหมดในชั้นบรรยากาศ มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค
● UVB ความยาวคลื่น 280 – 400 นาโนเมตร จะทำให้เกิด ฝ้า ต้อกระจก และมะเร็งผิวหนังได้
● UVA ความยาวคลื่น 315 – 400 นาโนเมตร ทำลายชั้นผิวหนังได้ลึกกว่า UVB

2. แสงที่ดวงตามองเห็น มีความยาวคลื่น 380 – 780 นาโนเมตร เมื่อแสงในช่วงคลื่นนี้กระทบปริซึมหรือละอองน้ำในอากาศ จะทำให้แถบของแสงแต่ละสี (spectrum) สะท้อนออกมา เรียกว่ารุ้งกินน้ำ มีทั้งหมด 6 สี คือ ม่วง (Violet),  ฟ้า (Blue),  เขียว (Green),  เหลือง (Yellow),  ส้ม (Orange) และ  แดง (Red) แสงในช่วงคลื่นนี้มีผลกระทบต่อผิวหนังและเซลล์จอประสาทตา

3. แสงอินฟราเรด มีความยาวคลื่น 700 – 1,000,000 นาโนเมตร ส่งผลกระทบต่อผิวหนังและเซลล์จอประสามตาได้เช่นกัน จึงไม่ควรสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ป้องกันได้โดยการสวมเสื้อผ้าแขนยาว กางร่ม ใส่หมวก และสวมแว่นตากันแดดที่มีคุณภาพ ดังนั้นเกษตรกร/ชาวสวน ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดที่รุนแรงในช่วง 10 โมงเช้า – 4 โมงเย็น

แสงแดดเป็นคลื่นแสง ที่เหมาะสมสำหรับพืชเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงสร้างชีวมวล (Biomass) และมี่ส่วนทำให้พืชและสัตว์ดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้

แสงแดด, ปาล์มน้ำมัน, สวนปาล์ม, การปลูกปาล์มน้ำมัน, วางแลงปลูกปาล์มน้ำมัน
ใบปาล์มน้ำมัน เป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานทางเคมี เพื่อไปสร้างผลผลิตและส่วนอื่นๆของต้น
การสังเคราะห์แสง, ปาล์มน้ำมัน, ใบปาล์มน้ำมัน, การสังเคราะห์ด้วยแสง, แสงแดด, ปาล์ม
ใบปาล์มน้ำมัน เป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง โดยเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานทางเคมี เพื่อไปสร้างผลผลิตและส่วนอื่นๆของต้น

การสังเคราะห์ด้วยแสง (อังกฤษ: photosynthesis)
เป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้พืช สาหร่าย และแบคทีเรียบางชนิด สามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานทางเคมีได้ สิ่งมีชีวิตแทบทั้งหมดล้วนอาศัยพลังงานที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อการเจริญเติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยังมีการผลิตออกซิเจน ซึ่งมีเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่มากของบรรยากาศโลกด้วย สิ่งมีชีวิตที่สร้างพลังงานจากกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ เรียกว่า “phototrophs” โดยโมเลกุลที่มีความสามารถในการดูดกลืนแสงที่มีอยู่ในพืชและสิ่งมีชีวิตนี้คือ รงควัตถุ (pigment)

 

 

จำนวนชั่วโมง ที่ปาล์มต้องการแสงแดดต่อวัน

ปริมาณแสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญสำคัญมากในการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน

  • สำหรับในพืช โมเลกุลของคลอโรฟิลล์ เอ (Chlorophyll A) จะดูดกลืนแสงสีฟ้า ที่มีความยาวคลื่น 430 – 460 นาโนเมตร
  • ส่วนคลอโรฟิลล์ บี (Chlorophyll B) จะดูดกลืนแสงสีแดง ความยาวคลื่น 660 – 700 นาโนเมตร

พลังงานจากแสงแดดจึงมีความสำคัญสำหรับปาล์มน้ำมันในการนำไปสังเคราะห์แสง
ปาล์มน้ำมันนั้นต้องการพลังงานแสงแดดที่ระดับ 800 – 900 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ถึงจะเกิดการอัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุด
โดยปกติแล้ว ปาล์มน้ำมันต้องการแสงแดดมากกว่า 5 ชั่วโมง/วัน โดยปาล์มจะใช้กระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อไปสร้างผลผลิตและส่วนอื่นๆของต้น

 

แสงแดด, ปาล์มน้ำมัน, สวนปาล์ม, การปลูกปาล์มน้ำมัน, วางแลงปลูกปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมันที่มีอายุปลูกไปแล้วมากกว่า 10 ปี ที่ปลูกชิดกัน จะมีการบังแสงของทางใบระหว่างต้น

ปัญหาที่พบบ่อยเรื่องแสงกับปาล์มน้ำมัน

ปัญหาเรื่องของแสงนั้นจะมีปัญหาโดยเฉพาะกับปาล์มน้ำมันที่มีอายุปลูกไปแล้วมากกว่า 10 ปี เนื่องจากปาล์มที่ปลูกชิดกัน จะมีการบังแสงของทางใบระหว่างต้น  โดยหากปาล์มน้ำมันได้รับแสงน้อย จะทำให้การเจริญเติบโตลดลง การสร้างดอกตัวเมียน้อยลง ซึ่งมีผลทำให้มีผลผลิตปาล์มน้อยลง
สำหรับในประเทศไทยนั้น จัดว่าเป็นประเทศที่มีแสงแดดเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน

 

อ่านบทความ : การทำสวนปาล์ม ให้ได้ผลผลิตสูง และลดต้นทุน มีปัจจัยอะไรที่ต้องคำนึงถึงบ้าง?


แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน