ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม “หลักสูตร การจัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพ” รุ่นที่ 21
ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ

ซีพีไอ ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่อให้ความรู้และเทคนิคทุกเรื่องปาล์ม อีกหลายหลักสูตร
สำหรับทุกท่านผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาหลักสูตรได้ที่นี่ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน