ไบโอดีเซล – รัฐบาลพร้อมหนุนผลิตไบโอดีเซล B10

ไบโอดีเซล
5 ต.ค. 2560, สำนักข่าวไทย-ข่าวเศรษฐกิจ 
ทำเนียบฯ 5 ต.ค. – รัฐบาลพร้อมหนุนผลิตไบโอดีเซล B10 ผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่ดูแลปาล์มทั้งระบบ

ปาล์มน้ำมัน
ภาพจาก : สำนักข่าวไทย www.tnamcot.com

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2560 รับทราบความคืบหน้าการยกร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)และบังคับใช้ในอีก 5-6 เดือนข้างหน้า ในร่างกฎหมายฉบับใหม่ยังเสนอตั้งกองทุนดูแลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม หวังพัฒนาเกษตรกรปลูกปาล์ม เพิ่มอัตราการให้น้ำมันของปาล์มจากร้อยละ 17.45 ในปัจจุบันเป็นร้อยละ 23 เพื่อให้อัตราน้ำมันสูงขึ้นตามยุทธศาสตร์พัฒนาปาล์มน้ำมัน 20 ปีข้างหน้า และรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันปาล์มในตลาดและส่งเสริมการแปรรูป

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ราคาปาล์มน้ำมันขณะนี้อัตราน้ำมันร้อยละ 18 มีราคาผลปาล์มน้ำมัน 4.12 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบ 22.11 บาทต่อกิโลกรัม (ราคาเฉลี่ยช่วงเดือนกันยายน) มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากเดือนมีนาคม 2560 นับว่าราคาใกล้เคียงกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย สำหรับสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ (27-29 ก.ย.) จำนวน 435,601 ตัน โดยราคาน้ำมันพืชปาล์มจำหน่ายขวดละ 33 บาท แต่ราคาแนะนำ 42 บาท โดยผลผลิตปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการใช้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมยังมีอย่างต่อเนื่องและผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ปรับเพิ่มสำรองไบโอดีเซล B100 จึงทำให้สต็อกลดลง แต่ยังสูงกว่าระดับปกติ 200,000 ตัน CPO ภายในสิ้นปี 2560 คาดการณ์ผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาด 11.71 ล้านตัน ผลิตน้ำมันได้ประมาณ 2 ล้านตันต่อปี

ทั้งนี้ ที่ประชุม กนป.ยังสั่งให้ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจาก B7 เพิ่มเป็น B10 โดยกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันดำเนินการตามแผน ส่วนหนึ่งเพื่อดูดซับปาล์มน้ำมันจากระบบ นำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น จากปัจจุบันโรงงานผลิตไบโอดีเซล B100 จำนวน 13 แห่ง กำลังการผลิตรวม 6.62 ล้านลิตรต่อวัน เพื่อนำมาผลิตไบโอดีเซลตั้งแต่ต้นปีเฉลี่ย 3.74 ล้านลิตรต่อวัน โดยใช้ ไบโอดีเซล 544,090 ตัน.

ไบโอดีเซล


ที่มา : สำนักข่าวไทย-ข่าวเศรษฐกิจ, 5 ต.ค. 2560, (www.tnamcot.com)

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน