ไบโอดีเซล : จากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันเชื้อเพลิง

ไบโอดีเซล เกษตรกรชาวสวนปาล์ม คงเคยสงสัยกันบ้างใช่ไหมครับว่า..ไบโอดีเซลคืออะไร? แล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับปาล์มน้ำมัน? ซีพีไอ มีคำตอบ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความหมายของ ดีเซล กันก่อน

ดีเซล คืออะไร?

ดีเซล หรือ น้ำมันดีเซล เป็นของเหลวที่ให้พลังงานใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล น้ำมันดีเซลสามารถผลิตขึ้นมาได้จากหลายแหล่ง โดยมีแหล่งหลักคือน้ำมันปิโตรเลียม (petroleum) ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีความซับซ้อน เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีองค์ประกอบหลักคือ ไฮโดรเจนและคาร์บอน ได้มาจากการสลายตัวของอินทรีย์สารจำนวนมาก ทับถมกันในหินตะกอนภายใต้ความร้อนและความดันมหาศาลภายใต้ผิวโลก เมื่อนำมากลั่นจะได้ผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา ยางมะตอย รวมทั้ง ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช พลาสติกและยางสังเคราะห์ ส่วนแหล่งอื่นๆ ของน้ำมันดีเซล เช่น ชีวมวล (biomass) ไขมันสัตว์ ไบโอแก๊ส แก๊สธรรมชาติ

โครงสร้างทางเคมีของน้ำมันดีเซล
โครงสร้างทางเคมีของน้ำมันดีเซล
ภาพจาก : herbzinser05.zohosites.com

ไบโอดีเซล คืออะไร?

ไบโอดีเซล หรือ น้ำมันไบโอดีเซล เรียกทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ คำว่า “Biodiesel” (บางท่านเรียก ปาล์มดีเซล)

ไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่เกิดจากผสมระหว่างน้ำมันดีเซลจากปิโตเลียมเข้ากับวัตถุดิบธรรมชาติที่ให้พลังงาน โดยวัตถุดิบธรรมชาติเหล่านี้ยังเป็นทรัพยากรหมุนเวียนด้วย เช่น ปาล์มน้ำมัน น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือสาหร่าย จัดเป็นสารพวกเอสเทอร์ (ester) โดยนำน้ำมันดังกล่าวไปผสมกับแอลกอฮอล์ (เช่น เมทานอล หรือ เอทานอล) และมีด่างเป็นตัวทำปฏิกิริยา จะได้กรดไขมันออกมา เรียกว่า fatty acid methyl ester และสารอีกส่วนที่ได้คือกลีเซลรีนซึ่งต้องกรองแยกออกไป

“น้ำมันไบโอดีเซล” เป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือกที่มีคุณสมบัติการเผาไหม้เหมือนกับดีเซลจากปิโตรเลียมมาก และสามารถใช้ทดแทนกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถย่อยสลายได้เอง ตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีจำหน่ายน้ำมันดีเซล 100% แล้ว ที่วางจำหน่ายกันอยู่คือ น้ำมันดีเซลผสม B5 (ส่วนผสมจากปาล์ม 5%) ตามที่กฎหมายกำหนด
โดยในแต่ละยี่ห้อจะมีส่วนผสมน้ำมันปาล์มอยู่ที่ 5%-7% แล้วแต่สูตร ส่วนใหญ่การผสมน้ำมันปาล์มกับดีเซลมักจะขึ้นกับภาวะผลผลิตน้ำมันปาล์มโดยถ้ามีมากล้นตลาดก็จะผสมอยู่ที่  7%

สามารถแบ่งเกรดของไบโอดีเซล ดังนี้

 • B 100  คือ ไบโอดีเซล 100%
 • B 20    คือ ไบโอดีเซล 20%  ผสมกับ ดีเซลจากปิโตรเลียม 80%
 • B 5      คือ ไบโอดีเซล 5% ผสมกับ ดีเซลจากปิโตรเลียม 95%
 • B 2      คือ ไบโอดีเซล 2% ผสมกับ ดีเซลจากปิโตรเลียม 98%

ขั้นตอนการผลิต ไบโอดีเซล

การผลิต ไบโอดีเซล จากปาล์มน้ำมัน
การผลิต ไบโอดีเซล จากปาล์มน้ำมัน
 • กลั่น/สกัดปาล์มน้ำมัน ไปเป็นน้ำมันปาล์มดิบบริสุทธิ์
 • นำน้ำมันปาล์มดิบบริสุทธิ์ มาผ่านกระบวนการทางเคมีโดยกับเมทานอล (methanol) และสารเร่งปฏิกิริยา จะได้เป็นไบโอดีเซล กับกลีเซอรีน
 • แยกกลีเซอรีนออก และทำความสะอาดไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์
แผนผังกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล, ไบโอดีเซล, ปาล์มดีเซล
แผนผังกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
ภาพจาก : biofueljournal.com

 

วัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้ในการผลิต ไบโอดีเซล

 1. น้ำมันปาล์มดิบ
 2. น้ำมันมะพร้าว ราคาวัตถุดิบต่ำ แต่เสถียรภาพด้านปริมาณและมูลค่าเพิ่มไม่ดีเท่าน้ำมันปาล์มดิบ
 3. น้ำมันสบู่ดำ
 4. น้ำมันดอกทานตะวัน
 5. น้ำมันแรพซีด (rape seed oil)
 6. น้ำมันถั่วเหลือง
 7. น้ำมันถั่วลิสง
 8. น้ำมันละหุ่ง
 9. น้ำมันงา
 10. น้ำมันพืชใช้แล้ว มักมีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนในรูปของน้ำและตะกอน

ศักยภาพของปาล์มน้ำมัน (การให้น้ำมันเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น)

ปาล์มน้ำมัน
พันธุ์ปาล์มน้ำมัน เทเนอรา (TENERA)

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำมันต่อพื้นที่สูงสุด เมื่อเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่น ๆ (ตารางที่ 1) เมื่อเทียบราคาต้นทุนการผลิตน้ำมันในกลุ่มพืชที่ให้น้ำมันที่สำคัญ 4 ชนิด คือ ปาล์มน้ำมัน ถั่วเหลือง เรพสีด และ ทานตะวัน พบว่าน้ำมันปาล์ม (crude palm oil) มีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดคือ กิโลกรัมละ 10-11.50 บาท ในขณะที่ น้ำมันถั่วเหลือง มีต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ 18 บาทแต่ให้น้ำมันสูงสุด

(ตารางที่ 1) การใช้ประโยชน์ปาล์มน้ำมันศักยภาพการผลิตน้ำมันของพืชน้ำมันชนิดต่าง ๆ

ชนิดของพืช
ปริมาณการผลิตน้ำมัน(กก./ไร่)
ปาล์มน้ำมัน(น้ำมันปาล์มดิบ) 512
ปาล์มน้ำมัน(น้ำมันเมล็ดใน) 73
เรพสีด(Rapeseed) 89
ทานตะวัน 81
มะพร้าว 54
ถั่วเหลือง 52
ถั่วลิสง 51

 

สัดส่วนการนำน้ำมันพืชไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลของประเทศเยอรมัน

สัดส่วนการนำน้ำมันพืชไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลของประเทศเยอรมัน
สัดส่วนการนำน้ำมันพืชไปผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลของประเทศเยอรมัน
ภาพจาก : biodieselmagazine.com


ประโยชน์ของน้ำมันไบโอดีเซล

ปาล์มน้ำมัน ประโยชน์

 • ช่วยเพิ่มการหล่อลื่นให้เครื่องยนต์ได้ดีกว่ามาก เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลทั่วไป
 • ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร เพราะผลิตจากพืชเกษตร
 • ช่วยดุลการค้าของประเทศ เพราะสามารถลดการนำเข้าน้ำมันได้ส่วนหนึ่ง รวมทั้งช่วยทดแทนการนำเข้าสารหล่อลื่นจากต่างประเทศ
 • ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษทางอากาศ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Effect) เพราะผลิตจากพืชมีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 • ลดมลพิษทางน้ำ การผลิตไบโอดีเซล บี 5 จากน้ำมันพืชใช้แล้ว ช่วยลดการนำไปประกอบอาหารซ้ำ เพราะน้ำมันพืชใช้แล้วมีสารก่อมะเร็ง และก่อมลพิษทางน้ำ

น้ำมันไบโอดีเซลต่อผลการทำงานของรถยนต์

ไบโอดีเซลช่วยหล่อลื่นแทนกำมะถัน และลดฝุ่นละอองหรือควันดำ ที่เรียกว่า particulate matter ให้ต่ำลง โดยไม่ทำให้เครื่องยนต์อุดตันเพราะเผาไหม้หมด นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างไบโอดีเซลกับน้ำมันดีเซล

 • น้ำมันไบโอดีเซลไม่มีกำมะถัน ในขณะที่น้ำมันดีเซลมีกำมะถันสูง
 • จุดวาบไฟ (flash point) ของน้ำมันดีเซลต่ำ อยู่ที่ประมาณ 50
  ในขณะที่น้ำมันไบโอดีเซลมีจุดวาบไฟของ ประมาณ 100 ขึ้นไป  (โดยปกติค่ามาตรฐานจะอยู่ที่ 130 หากสูงกว่านี้ คือเป็น 150 – 170 จะทำให้รถสตาร์ทติดยาก)

น้ำมันไบโอดีเซลหรือน้ำมันชีวภาพคือน้ำมันอะไรและมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนในปัจจุบัน ?

การใช้น้ำมันปาล์มเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำมันชีวภาพ กำลังได้รับความสนใจ และการสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งทดแทนน้ำมัน ซึ่งจะทำให้ลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นความหวังของเกษตรกร ที่จะช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำอย่างต่อเนื่องจากปี 2541 เรื่อยมา และที่สำคัญคือ เป็นพลังงานสะอาด ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ความแพร่หลายดังกล่าวเป็นผลให้กรมวิชาการเกษตร มีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่การปลูกปาล์มน้ำมันออกไป เพื่อรองรับความต้องการน้ำมันปาล์มสำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพในอนาคต โดยที่มุ่งหวังว่าเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากความต้องการซื้อของตลาดที่เพิ่มขึ้น

 

ไบโอดีเซล ของไทยเกิดขึ้นได้…ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง ร.๙

ด้วยทรงห่วงใยในพสกนิกร และพระวิสัยทัศน์ด้านพลังงานทดแทน ทรงมีดำริเพื่อให้ให้ปัจจุบันประชาชนชาวไทยได้มีทางเลือกในการใช้พลังงานทดแทนในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ในหลวง ร.๙ ทรงมีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขนาดเล็ก กำลังผลิตวันละ ๑๑๐ ลิตร ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
 • ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสาธิตที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีพระราชดำรัสให้ไปทดลองสร้างโรงงานให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในพื้นที่จริง
 • ปีถัดมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทดลองขึ้นที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 • ปี พ.ศ.๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสให้สร้างโรงงานแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กครบวงจร ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๓๓
 • ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและกองงานส่วนพระองค์ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มการทดลองนำน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
  จากการทดสอบพบว่า น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดยไม่ต้องผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงอื่น ๆ หรืออาจใช้ผสมกับน้ำมันดีเซลได้ตั้งแต่ ๐.๐๑ เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึง ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ “การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล”
   จากผลความสำเร็จดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ยื่นจดสิทธิบัตร “การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล” และในปีเดียวกันนั้นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติอัญเชิญอัญเชิญผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๓ ผลงาน คือ ทฤษฎีใหม่ โครงการฝนหลวงและโครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม ไปร่วมแสดงในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “Brussels Eureka 2001” ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
โครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้ำมันปาล์ม ได้รับเหรียญทองประกาศนียบัตรสดุดีเทิดพระเกียรติคุณพร้อมถ้วยรางวัล พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงประจักษ์ในหมู่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น แต่ยังขจรขจายไปในเวทีนานาชาติอีกด้วย

(ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)

อ้างอิง
– สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
– กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
– วิกิพีเดีย

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน