ข่าวปาล์มน้ำมัน – ปตท. และ บางจากฯ เพิ่มปริมาณการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ

น้ำมันปาล์มดิบ

ปตท.  –  (22 มิ.ย. 2560) รับซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) เพิ่มอีก 23 ล้านลิตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มช่วงราคาตกต่ำ

  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงพลังงาน ปตท. ได้เพิ่มการรับซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ปริมาณ 23 ล้านลิตร หรือเทียบเท่าปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ 20,000 ตัน เป็นการซื้อเพิ่มเติมจากยอดจัดซื้อเดิม เพื่อช่วยพยุงระดับราคาปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้นในช่วงน้ำมันปาล์มล้นตลาด และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น

น้ำมันปาล์มดิบ, ข่าวปาล์มน้ำมัน, ปาล์มน้ำมัน
ข่าวปาล์มน้ำมัน – ปตท. และ บางจาก เพิ่มปริมาณการซื้อน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์ม

  นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ประสบปัญหาราคาน้ำมันปาล์มในประเทศตกต่ำ อันเนื่องมาจากปริมาณผลผลิตล้นตลาด จึงเริ่มดำเนินการจัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ซึ่งผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมจากยอดจัดซื้อปกติซึ่งอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านลิตร/เดือน หรือเทียบเท่าปริมาณน้ำมันปาล์มดิบกว่า 40,000 ตัน/เดือน โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา  ปตท. จัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มเติม เทียบเท่าปริมาณน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 9,000 ตัน และปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มเติมอีก 2,000 ตัน  ก่อนจะทยอยซื้อให้ครบ 20,000 ตัน ตามเป้าที่วางไว้โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และสนองนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้ผู้ค้าน้ำมันรับซื้อน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น

  ปตท. ในฐานะผู้ค้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) รายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยปกติจะจัดซื้อน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบจากบริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อนำมาผสมกับน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ก่อนผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (HSD) จำหน่ายแก่ผู้บริโภคต่อไป

  “ปตท. ให้ความสำคัญกับการร่วมดูแลสังคมชุมชน ควบคู่กับการดูแลความความมั่นคงทางพลังงานของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ปตท. ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรไทยในรูปแบบต่างๆ อาทิ การมอบส่วนลดน้ำมันลิตรละ 30 สตางค์ แก่เกษตรกรที่ชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) การเปิดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารโดยตรงจากมือชาวนาในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วงราคาข้าวตกต่ำ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจเพื่อดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของ ปตท. นอกเหนือจากภารกิจหลักในการจัดหาและสำรองพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ” นายสรัญ กล่าวเพิ่มเติม


ด้านบางจากฯ  – (20 มิ.ย. 2560) บางจากฯ ซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่ม 10,000 ตัน ช่วยเหลือเกษตรกร

ไบโอดีเซล, ปาล์มดีเซล  นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันผลผลิตปาล์มที่ล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ บมจ. บางจากฯ ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยมาโดยตลอด จึงมีนโยบายให้ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 เพิ่มการสำรองน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในภาวะที่ราคาผลปาล์มตกต่ำ และจะได้ช่วยกระตุ้นราคาผลผลิตปาล์มให้ดีขึ้น ตามนโยบายของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

  นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มีกำลังการผลิต 810,000 ลิตร/วัน มีปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบ 20,000 ตัน/เดือน จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จะเพิ่มปริมาณสำรองอีก 10,000 ตัน ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการรับซื้อมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถรับซื้อได้ครบตามเป้าหมายภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้
  อนึ่ง ปัจจุบันสต็อคน้ำมันปาล์มดิบในตลาดมีมากกว่า 4 แสนตัน จากปกติมี 2 แสนตัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลง จากเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมราคาอยู่ที่ 27 บาท/กิโลกรัม ราคา ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ปรับตัวลดลงเหลือ 23 บาท/กิโลกรัม
น้ำมันปาล์มดิบ

อนึ่งน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล


ที่มา : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) – วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2560
ที่มา : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) – วันอังคาร 20 มิถุนายน 2560

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน