การตัดแต่งทางใบ คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? ตัดแต่งอย่างไรให้ถูกต้อง?

การตัดแต่งทางใบ คืออะไร?

การตัดแต่งทางใบ คือการตัดทางใบปาล์มน้ำมันออกจากต้นปาล์ม เพื่อรักษาทรงพุ่มและทางใบปาล์มให้อยู่ในทรงที่เหมาะสม รวมถึงการตัดทางใบปาล์มที่ตาย ทางใบที่เกิน ทางใบที่เป็นโรคออกไป เพื่อให้ทางใบปาล์มอื่นๆ ได้รับแสง และสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่

 

ต้นปาล์มอายุเท่าไร? จึงจะตัดแต่งทางใบได้

 • ต้นปาล์มน้ำมัน อายุ 0 – 5 ปี ไม่ควรตัดแต่งทางใบ หากจำเป็นหรือเมื่อต้องการเก็บผลผลิตให้ตัดทางใบทิ้งน้อยที่สุด คือ ควรไว้ทางใบ 7–8 รอบ (56 – 64 ทางใบต่อต้น)
 • ต้นปาล์มน้ำมัน อายุ 7 – 8 ปี ควรไว้ทางใบ 5 – 6 รอบ (40–48 ทางใบ/ต้นปาล์ม) เพราะเป็นช่วงที่ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตสูงสุด  และไม่ควรตัดแต่งทางใบจนกว่าจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะแต่ละทางใบจะรองรับหนึ่งทะลาย สารอาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงของแต่ละทางใบ จะถูกส่งไปเลี้ยงทะลายที่อยู่ติดกับทางใบนั้นก่อน การตัดแต่งทางใบออกมากเกินไปทำให้ต้นปาล์มเรียวเล็ก ออกดอกตัวผู้มากกว่าดอกตัวเมีย
 • ต้นปาล์มน้ำมัน อายุมากกว่า 8 ปี ควรแต่งทางใบทั้งปี โดยตัดทิ้งใบล่างๆที่ไม่ได้รับแสง (ทางใบที่ 40 เป็นต้นไป) ซึ่งทางใบล่างๆเหล่านี้จะเกิดการหายใจและใช้พลังงานมากกว่าที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ โดยให้เหลือไว้เพียงแต่ใบที่ได้แดดเพียงพอที่จะสังเคราะห์แสงได้
การตัดแต่งทางใบ, ตัดแต่งทางใบ, ทางใบปาล์มน้ำมัน, กองทางใบ, เคียว, เคียวตัดแต่งทางใบปาล์ม
เคียวสำหรับใช้ตัดแต่งทางใบ

เคียวสำหรับใช้ตัดแต่งทางใบ

การตัดแต่งทางใบ, ตัดแต่งทางใบ, ทางใบปาล์มน้ำมัน, กองทางใบ, เคียว, เคียวตัดแต่งทางใบปาล์ม
สาธิตการตัดแต่งทางใบ

สาธิตการตัดแต่งทางใบ

เทคนิคตัดแต่งทางใบที่ถูกวิธี

 • ควรเก็บทางปาล์มใต้ทะลายไว้อย่างน้อย 1 – 3 ทางใบ เสมอ เพื่อเป็นทางรองรับทะลายและเป็นทางไว้หล่อเลี้ยงน้ำและอาหาร ช่วยให้ต้นปาล์มคอใหญ่ต้นอ้วนสมบูรณ์ขึ้น ถ้าไม่มีทางใต้ทะลายรองรับไว้ ผลเสียคือทะลายด้านล่างก็ดึงแหล่งอาหารจากทางด้านบนทำให้ทะลายด้านบนก็มีผลกระทบด้วยเช่นกัน
 • ปาล์มน้ำมันที่ไม่ให้ผลผลิต ควรตัดโคนออกไป
 • ทางใบที่เป็นโรค ทางใบที่ตาย ทางใบที่ถูกศัตรูพืชทำลาย ควรถูกตัดออกไป
 • เลือกตัดแต่งทางใบในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อเป็นการใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การตัดแต่งทางใบ, ตัดแต่งทางใบ, ทางใบปาล์มน้ำมัน, กองทางใบ,
จำนวนทางใบที่ควรเหลือไว้เพื่อรองรับทะลายปาล์มน้ำมัน

 

การตัดแต่งทางใบ, ตัดแต่งทางใบ, ทางใบปาล์มน้ำมัน, กองทางใบ, เคียว, เคียวตัดแต่งทางใบปาล์ม
การตัดแต่งทางใบที่ถูกวิธี

การตัดแต่งทางใบที่ถูกวิธี

 

ทางใบ ที่ตัดแล้วมีประโยชน์ อย่าทิ้ง!!

ทางใบปาล์มที่ตัดแล้ว มีประโยชน์มากมาย สามารถกลายเป็นธาตุอาหารหมุนเวียนได้ถึง 40%
โดยทั่วไปมีแนววิธีจัดการทางใบที่ตัดแล้ว ดังนี้

 1. กองทางใบระหว่างแถวทุกแถว หรือ กองทางใบระหว่างแถวแบบแถวเว้นแถว ในแต่ละแถวเว้นช่องทางเดินไว้เป็นระยะสำหรับการทำงาน โดยการนำทางใบมากองให้สูงประมาณ 50 เซนติเมตร  เมื่อเกิดการย่อยสลายซากทางใบเหล่านี้ จะช่วยรักษาความชื้นในดิน คุลมหน้าดิน ลดการระเหยของน้ำในดินบริเวณนั้น ส่งผลให้รากปาล์มมีชีวิตได้นานขึ้น และยังช่วยปรับโครงสร้างดินยึด นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการคลุมรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างไปกับฝน ช่วยชะลอการชะล้างปะจุปุ๋ยออกนอกเขตรากปาล์มน้ำมัน ได้อีกด้วย
 2. กองสุมกลางร่องปาล์ม เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด โดยการนำทางใบมากองสุมไว้ตรงกลางระหว่างแถวต้นปาล์ม แล้วปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุ กองทางใบเหล่านี้จะปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆ ที่ตกค้างอยู่ในทางใบคืนสู่ดิน  ช่วยคลุมหน้าดิน ลดการระเหยของน้ำ
 3. ปูทางใบให้เต็มพื้นที่สวนปาล์ม วิธีนี้เพียงแค่เปลี่ยนจากกองสุมมาเป็นการปูทางใบให้เต็มพื้นสวน วิธีนี้ทางใบจะย่อยสลายได้เร็วกว่ากองสุม และยังช่วยรักษาความชื้นและการชะล้างหน้าดินได้ในวงกว้าง ลดการเกิดหญ้าในสวน เวลาหว่านปุ๋ยจะหว่างกลางแถวเหมือนเดิม หรือหว่านรอบต้นก็ได้

*ข้อแนะนำ : ทางใบที่เป็นโรคระบาด หรือถูกศัตรูพืชกัดกินรุนแรง ควรแยกออกไปเผาทำลาย โดยไม่นำมากองรวม ในกองทางใบ

 

ต้นกล้าใหญ่, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด, พันธุ์ปาล์มที่ดีที่สุด, พันธุ์ปาล์ม, พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์มซีพีไอ
ต้นกล้าใหญ่, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด

ประโยชน์ของการสร้างกองทางใบ

 1. รักษาความชื้นในดิน ลดการระเหยของน้ำในดินบริเวณนั้นได้ ทำให้ความชื้นในดินอยู่ได้นานส่งผลให้รากปาล์มมีชีวิตได้นานขึ้น
 2. เพิ่มอินทรีย์วัตถุและฮิวมัสในดินมากขึ้น โดยทางใบคืออินทรีย์วัตถุที่ถูกและหาง่ายที่สุด เมื่อเกิดการย่อยสลายจะช่วยปรับโครงสร้างดินยึดและชะลอการชะล้างปะจุปุ๋ยออกนอกเขตรากปาล์มน้ำมัน
 3. รักษากิจกรรมและความมีชีวิตของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน
 4. คืนธาตุอาหารให้กับดิน โดยปาล์มน้ำมันที่โตเต็มที่ จะมีทางใบที่ถูกตัดทิ้งคิดเป็นน้ำหนักแห้งมากกว่า 1.6 ตัน/ไร่/ปี
  ซึ่งสามารถคำนวนเทียบเท่ากับ
  >> ปุ๋ย 46-0-0 = 9.28 กก./ไร่
  >> ร็อคฟอสเฟต = 4.8 กก./ไร่
  >> ปุ๋ยสูตร 0-0-60 = 19.2 กก./ไร่
  >> กีเซอไรด์ = 11.2 กก./ไร่
 5. ช่วยลดและชะลอการชะล้างหน้าดินในแปลงปลูก
 6. ปรับค่าความเป็นกรดด่างของดินให้เหมาะสมสำหรับการละลายของธาตุอาหารที่ปาล์มน้ำมันสามารถนำไปใช้ได้สูงสุด
 7. ลดพื้นที่การจัดการสวนลงเหลือแค่ 25 % ของพื้นที่ทั้งหมด ทำให้ประหยัดค่าแรงงาน เวลา และปูนโดโลไมด์

 

อ่านบทความ : การใส่ปุ๋ยปาล์ม บนกองทางใบ ดีอย่างไร?

 


อ้างอิง :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รักบ้านเกิด

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน