ราคากลางปาล์มน้ำมัน, กระทรวงพาณิชย์, ปาล์มน้ำมัน, ราคาปาล์ม

ราคาปาล์มน้ำมัน – กระทรวงพาณิชย์ฯ ประกาศราคากลางรับซื้อปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเกษตรกร ห้าม โรงงานหยุดรับซื้อพร้อมกัน สกัดราคาปาล์มดิบร่วง!!

ราคาปาล์มน้ำมัน