วิเคราะห์ดิน, ธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน, เก็บตัวอย่างดิน
“การประเมินและวิเคราะห์การขาดธาตุอาหารของปาล์มน้ำมัน”

หลักสูตรพิเศษ “การประเมินและวิเคราะห์การขาดธาตุอาหารของปาล์มน้ำมัน”

จัดโดย : ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อให้ความรู้หลักการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
  • เพื่อฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างดินและใบพืชเพื่อประเมินการขาดธาตุอาหารของปาล์มน้ำมันอย่างถูกต้อง
เก็บตัวอย่างดิน, ปาล์มน้ำมัน
การเก็บตัวอย่างดินเพื่อประเมินการขาดธาตุอาหารของปาล์มน้ำมัน
เก็บตัวอย่างดิน, ปาล์มน้ำมัน
การเก็บตัวอย่างดินเพื่อประเมินการขาดธาตุอาหารของปาล์มน้ำมัน
เก็บตัวอย่างดิน, ปาล์มน้ำมัน
ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การขาดธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน

เวลา :  วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561เวลา 8.30-16.30 น.

สถานที่ : ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

ราคาหลักสูตร : ปกติ 800 บาท เหลือเพียง 560 บาท

ลงทะเบียนที่ : คุณ ธิติมา (โทร. 083-395-9575)

โทรเลย. 083-395-9575


แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน