“พันธุ์ปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด” เกิดขึ้นมาจากการรวบรวมปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ดีจากทั่วโลกมาปลูกไว้ที่ จ.ชุมพร เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งมีการคัดเลือกเตรียมต้นพันธุ์ และกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ หากสายพันธุ์ใดไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งของประเทศไทย ไม่มีทะลาย และให้ผลผลิตน้อย จะถูกคัดทิ้งออกไป เหลือไว้เพียงเฉพาะสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเท่านั้น

 

 

นักวิจัยปาล์มน้ำมันคนไทย ได้นำสายพันธุ์ที่ดีเหล่านั้น มาเข้าสู่กระบวนการทดลองและวิจัยพันธุ์พืช โดยใช้ระยะเวลานานกว่า 10 ปีก็สามารถสร้างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปาล์มสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาได้ เพื่อพิสูจน์ผลผลิตความสำเร็จของสายพันธุ์ โดยตั้งชื่อตามสถานที่ปลูกว่า ชุมพร ดูรา (แม่พันธุ์) และชุมพร ฟิสิเฟอรา (พ่อพันธุ์)

 

 

จากการตรวจความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของพันธุ์ปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด นั้น เทียบกับฐานข้อมูลของพันธุ์ปาล์มอื่นๆ พบว่าเป็นพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ไปในทางที่ดี มีลักษณะการทนแล้ง สามารถออกทะลายได้ต่อเนื่องเกือบทั้งปี ช่วงขาดคอน้อย หรือเรียกว่าทะลายดก และมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่สูงมากกว่า 25% ขึ้นไป

 

 

ถึงแม้ว่าบริษัทจะเป็นน้องใหม่ทางด้านพันธุ์ปาล์ม แต่ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พันธุ์ปาล์มจาก ซีพีไอ ไฮบริด ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเกษตรกรจังหวัดต่างๆที่นำไปปลูก ซึ่งพบว่ามีการให้ผลผลิตที่ดีจริงตรงตามสายพันธุ์ เกษตรกรส่วนใหญ่แล้วมาจากภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย

 

ทางบริษัทนำเสนอพันธุ์ปาล์ม ควบคู่กับการแนะนำการจัดการสวนปาล์มให้เกษตรกร เพื่อเป็นเชิงความรู้ให้นำไปพัฒนาและต่อยอดผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น เช่น การใส่ปุ๋ยที่เพียงพอกับความต้องการของต้นปาล์มตามกำลังการผลิต ,การวางกองทางเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน ,การใส่ปูนเพื่อปรับสภาพดิน

 

เราจึงเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า “พันธุ์ปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด” จะเป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุด

ที่จะก้าวเข้าไปสู่อันดับหนึ่งในใจของชาวสวนปาล์ม อย่างแน่นอน

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน