การจัดการสวนปาล์มอย่างมืออาชีพ – หลักสูตรการบรรยายและปฏิบัติงานจริง!!

ทำสวนปาล์ม
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสม ซีพีไอ ไฮบริด เป็นบริษัทในเครือของ
บริษัท ชุมพรอุสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์ การปลูกสวนปาล์มมาเป็นเวลา 30 ปี บนพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ ได้จัดให้มีการอบรมเผยแพร่หลักวิชาการและองค์ความรู้ที่สะสมมาอย่างยาวนาน ให้กับผู้สนใจจะเรียนรู้การสร้างและจัดการสวนปาล์มให้ได้ผลผลิตสูงแต่ใช้ต้นทุนต่ำ เพื่อการดูแลสวนปาล์มแบบมืออาชีพ

ทำสวนปาล์ม, ทำสวนปาล์มน้ำมัน, อบรม, วิธีปลูกปาล์ม ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน
ตารางการจัดอบรมปี2563
หลักสูตรการจัดการสวนปาล์ม อย่างมืออาชีพ
จัดขึ้นแล้วเป็นปีที่ 5

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. เจ้าของสวนปาล์มที่ปฏิบัติงานเองในสวนปาล์ม
2. หัวหน้าสวนที่เน้นสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
3. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสวนปาล์มน้ำมัน และผู้สนใจทั่วไป

วิธีการสัมมนา
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงในสวนปาล์ม

วิทยากรคุณวรวุฒิ ยอดพุทธ
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ

สถานที่
ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ

กำหนดการ
วันอาทิตย์

– เดินทางเข้าที่พัก จ.ชุมพร
วันจันทร์
– การวางแผนผังแปลง, ฝึกการวัดระยะปลูกแบบสามเหลี่ยม, การขุดหลุมปลูก
– การปลูกปาล์มน้ำมันอย่างถูกวิธี, การใส่ปุ๋ยรองพื้น, การปลูกและการล้อมตาข่ายป้องกันกำจัดหนู
– การกำจัดวัชพืชอย่างไรให้ได้ผล, อธิบายชนิดของวัชพืชที่ควรระวัง, วิธีป้องกันและกำจัดวัชพืช
วันอังคาร
– การตัดแต่งทางใบอย่างถูกวิธีและฝึกการจัดวางกองทางที่ถูกต้อง
– การจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน, หลักการใส่ปุ๋ย, วิธีการใส่และบริเวณที่ใส่ปุ๋ย
– อธิบายชนิดของโรคและศัตรูพืช, วิธีการป้องกันและกำจัด
วันพุธ
– การจดบันทึกและการประเมินข้อมูลผลผลิต
– การเก็บเกี่ยวผลผลิต, แนะนำวิธีการและหลักการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องพร้อมกับรูปแบบการขนส่งทะลาย
– เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ
– สรุปและปิดการฝึกอบรม มอบใบประกาศนียบัตร


หลักสูตรการจัดการสวนปาล์มอย่างมืออาชีพ จัดขึ้นแล้วเป็นปีที่ 5

จะจัดขึ้นเป็นประจำตลอดทั้งปี ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

โดยในปี 2563 มีหลักสูตรดังนี้
รุ่น 40 วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2563
รุ่น 41 วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2563
รุ่น 42 วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2563
รุ่น 43 วันที่ 20-23 กันยายน 2563
รุ่น 44 วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2563


อัตราค่าหลักสูตร
ราคา 3,900 บาท/ท่าน (ราคาดังกล่าวรวมค่าโรงแรม 3 คืน พร้อมอาหาร 5 มื้อ)
สนใจติดต่อ คุณธิติมา มากโภคา โทร.083-395-9575, 077-975-522

สำหรับทุกท่านผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาหลักสูตรได้ที่นี่ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน