ขึ้นทะเบียนเกษตรกร, ทะเบียนเกษตรกร, กรมส่งเสริมการเกษตร

เตือน ทะเบียนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนทุกรอบผลิต เพื่อรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆ กรณีไม่แจ้งปรับปรุงข้อมูลครบ 3 ปีจะสิ้นสถานภาพ

ขึ้นทะเบียนเกษตร