บริการตรวจประเมินธาตุอาหารพืชของปาล์มน้ำมัน โดยทีมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ และห้องLabอันทันสมัย

ธาตุอาหารพืช

ข่าวดี!! สำหรับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันทุกท่าน ที่ต้องการตรวจประเมิธาตุอาหารพืชในสวนของท่าน วันนี้ ซีพีไอ ไฮบริด ให้บริการตรวจถึงสวนของท่านโดยทีมนักวิชาการมืออาชีพ พร้อมตรวจด้วยเครื่องวิเคราะห์และห้องLabอันทันสมัย..ทั้งหมดนี้คุณจะได้ในราคาที่เรียกได้ว่า..คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม!

ธาตุอาหารพืช, ธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน, ตรวจดิน, เก็บดินส่งตรวจ, ห้องlabตรวจดิน, ตรวจใบปาล์ม, ตรวจปาล์มน้ำมัน

ทำไมต้องตรวจประเมินธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน??

 1. ทำให้ทราบสถานการณ์ที่แท้จริงในสวนปาล์ม เพื่อกำหนดอัตราปุ๋ยให้เหมาะสมสำหรับการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
 2. เก็บตัวอย่างถูกต้อง และได้ผลตรวจประเมินที่มีความแม่นยำ ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ
 3. เป็นโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำ แนวทางการดูแลสวนปาล์มที่ถูกต้อง และรับองค์ความรู้จากทีมนักวิชาการด้านปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการสวนได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการตรวจประเมิน

 1. สำรวจลักษณะพื้นที่ของแปลงปลูก และกำหนดตำแหน่งต้นที่จะเก็บตัวอย่างใบ แบ่งกลุ่มต้นปาล์มที่อายุใกล้เคียงกัน เพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร กำหนดให้เก็บ 100-200 ไร่/ตัวอย่าง เก็บขั้นต่ำ 3 ตัวอย่าง/สวน และเก็บตัวอย่างดินบริเวณเดียวกันเพื่อวัดค่ากรด-ด่างของดิน (pH) และค่าการนำไปฟ้าของดิน (EC)
 2. เก็บตัวอย่างใบปาล์มน้ำมัน เพื่อนำไปวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช
 3. (ปาล์มอายุ 1-5 ปี ทางใบที่ 9, ปาล์มอายุมากกว่า 6 ปี ทางใบที่ 17) และการเก็บตัวอย่างใบควรทำในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี คือช่วงปลายปีถึงต้นปีถัดไป (พฤศจิกายน – มกราคม)
 4. วิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารใบใน ทั้งหมด 10 ธาตุ ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม (K), แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg), โบรอน (B), สังกะสี (Zn), ทองแดง (Cu), เหล็ก (Fe) และแมงกานีส (Mn)
 5. วัดค่า pH และ EC เพื่อประเมินความเค็มของดิน
 6. ประมวลผลและแนะนำอัตราปุ๋ยที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน

 

ธาตุอาหารพืช, ธาตุอาหารปาล์มน้ำมัน, ตรวจดิน, ห้องlabตรวจดิน, ตรวจใบปาล์ม, ตรวจปาล์มน้ำมัน
ตารางราคาบริการตรวจประเมินธาตุอาหารพืชของปาล์มน้ำมัน

*หมายเหตุ

 • เจ้าของสวนต้องเตรียมคนงานเพื่อเรียนรู้และช่วยเก็บตัวอย่างใบและดิน
 • ในครั้งถัดไปหากเจ้าของสวน สามารถเก็บตัวอย่างใบและดินได้เองจะไม่เรียกเก็บค่าจ้างนักวิชาการ ค่าเดินทางและที่พัก
 • ค่าวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช ขั้นต่ำ 3 ตัวอย่าง/สวน
 • หากมีการเก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้นจะต้องชำระค่าวิเคราะห์เพิ่ม ตัวอย่างละ 1,200 บาท
 • รายงานผลการประเมินภายใน 45 วัน
 • ค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


โทรสอบถาม.

077 975 522
098 016 6775

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน