ขายพันธุ์ปาล์ม
เมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ ไฮบริด”

ผลผลิต 5-6 ตัน/ไร่/ปี ทนแล้ง เปอร์เซนต์น้ำมันสูง ผ่านการรับรองพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตร และได้รับมาตรฐาน ISO 9001

ขายพันธุ์ปาล์มขายพันธุ์ปาล์ม

เมล็ดพันธุ์ / ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ ไฮบริด” มีจุดเริ่มต้นจากการคัดเลือกจากสายพันธุ์ดีที่สุดจากทั่วโลก นำเข้ามาปลูกทดสอบ เก็บข้อมูลผลผลิตและเปอร์เซนต์น้ำมัน ปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์ม โดยนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีชื่อเสียงของไทย จนได้เป็นสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา “ซีพีไอ ไฮบริด” ที่มีคุณสมบัติสูง
– ระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
– ผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร (เลขรับรอง 13/2560)
เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่าได้รับต้นกล้าที่มีคุณภาพ ตรงตามพันธุกรรมอย่างแท้จริง
 

เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, เมล็ดพันธุ์ ซีพีไอ, CPI HYBRID, germinated oil palm seeds, พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, ต้นกล้า ซีพีไอ, CPI HYBRID, oil palm seedling, พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดม สุดยอดพันธุ์ปาล์ม, ปาล์ม, ปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์มซีพีไอ, ต้นกล้าปาล์ม, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์ม, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด, ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, ต้นกล้า ซีพีไอ, CPI HYBRID
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – โทร. 077-975-522

 

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, ต้นกล้า ซีพีไอ, CPI HYBRID, oil palm seedling, พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดม สุดยอดพันธุ์ปาล์ม, ปาล์ม, ปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์มซีพีไอ, ต้นกล้าปาล์ม, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์ม, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด, ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, ต้นกล้า ซีพีไอ, CPI HYBRID
ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – โทร. 077-975-522
พันธุ์ปาล์มน้ำมัน, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน, ต้นกล้า ซีพีไอ, CPI HYBRID, oil palm seedling, พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดม สุดยอดพันธุ์ปาล์ม, ปาล์ม, ปาล์มน้ำมัน, พันธุ์ปาล์มซีพีไอ, ต้นกล้าปาล์ม, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์ม, ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด
ต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – โทร. 077-975-522

เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน และต้นกล้าปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ ไฮบริด”

• ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน เฉลี่ย 5-6 ตัน / ไร่ / ปี
• ให้ผลผลิตเร็ว ทะลายดก ไม่ฝ่อ
• ให้สัดส่วนช่อดอกตัวเมียสูง
• เปอร์เซนต์น้ำมันต่อเมล็ดปาล์ม มากกว่า 25%
• ต้นเตี้ย ลำต้นสูงเฉลี่ย 30-50 ซม. / ปี
• ไม่กลัวแล้ง เพราะสายพันธุ์ถูกพัฒนาให้ทนต่อสภาพแล้งได้นานกว่า 3 เดือน
ใบรับรอง กรมวิชาการเกษตร, ปาล์มน้ำมัน

พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ ไฮบริด – ผลผลิต 5-7 ตัน/ไร่/ปี

โทรสอบถาม.
077 975 522

098 016 6775


แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน