งานเข้า! ชาวสวนปาล์มตรัง เจอโรคลำต้นเน่าระบาดหนัก …
แล้วมีวิธีแก้ไขป้องกันโรคอย่างไร?

โรคลต้นเน่

เชื้อรา

เดลินิวส์ออนไลน์ พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.39 น. – ชาวสวนปาล์ม จ.ตรัง อ่วม!! เจอโรคลำต้นเน่า ระบาดหนัก เกษตรอำเภอ รีบลงพื้นที่ พร้อมแนะใช้วิธีแก้ปัญหา – นายจรูญ ภักดีโชติ เกษตรอำเภอวังวิเศษ จ.ตรัง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบและวินิจฉัยแปลงปาล์มน้ำมันของนายชิต สุขเสน พบว่าเป็นโรคลำต้นเน่าจากเชื้อรากาโนเดอร์มา เนื่องจากพบเห็ดคล้ายเห็ดหลินจือ งอกบริเวณโคนต้น เบื้องต้นได้แนะนำการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันกำจัดโรคโดยการนำเชื้อราไตรโคเดอร์ฉีดพ่น และการขุดร่องรอบทรงพุ่มปาล์มของต้นที่เกิดโรคเพื่อป้องกันการลุกลามไปยังลำต้นอื่น ณ แปลงปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 4 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

นายจรูญ ภักดีโชติ
เกษตรอำเภอวังวิเศษ (ขอบคุณภาพจาก http://wangwiset.trang.doae.go.th/)

เกษตรอำเภอวังวิเศษ เปิดเผยอีกว่า สำหรับ โรคลำต้นเน่า (Basal stem rot) เป็นโรคของปาล์มน้ำมัน ที่ร้ายแรงและมีความสำคัญมาก พบแพร่หลายในสวนปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เกิดจากเชื้อเห็ดที่มีชื่อว่า กาโนเดอร์มา (Ganoderma spp.) เป็นดอกเห็ดคล้ายเห็ดหลินจือ การพบดอกเห็ดบนต้นปาล์มนั้นแสดงว่าเส้นใยของเชื้อราได้เข้าไปทำลายเซลล์ในลำต้นปาล์มน้ำมันได้เป็นจำนวนมากแล้ว มักจะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันยืนต้นตายได้ภายใน 2-3 ปี หลังแสดงอาการของโรค

นายจรูญ เปิดเผยด้วยว่า สำหรับการป้องกันกำจัดโรคปาล์มลำต้นเน่า ทำได้ยากเนื่องจากเชื้อราก่อโรคอาศัยอยู่ในดิน เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม มันจะสร้างเส้นใยจำนวนมากแทงเข้าไปทำลายต้นปาล์มน้ำมันก่อนที่จะสร้างเป็นดอกเห็ดให้เห็น จึงทำให้การใช้สารเคมีควบคุมโรคไม่ได้ผลเท่าที่ควร อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ประสิทธิภาพสูง (เชื้อราที่กินเชื้อราก่อโรคเป็นอาหาร) มาใช้ควบคุมโรค เพราะเป็นเชื้อราด้วยกันจึงสามารถเข้าไปทำลายราด้วยกัน ได้ดีกว่าการใช้สารเคมี ซึ่งเชื้อราไตรโคเดอร์มา มีประสิทธิภาพสูงมากในการควบคุมโรคปาล์มน้ำมัน และโรคพืช เป็นต้นโรค“ลำต้นเน่า”ในปาล์มน้ำมัน…เกิดจาก การเข้าทำลายของเชื้อรา กาโนเดอร์มา (Ganoderma boninense) เชื้อราชนิดนี้กระจายอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเริ่มแพร่กระจายมายังประเทศไทย โดยการระบาดของเชื้อกาโนเดอร์มา ถือว่ามีความรุนแรง เพราะต้นพืชที่ติดเชื้อแล้วจะตาย และไม่มีทางรักษา
โดยพืชที่เป็นแหล่งอาศัย ได้แก่ พืชสกุลถ่อน หมากสง สนทะเล พืชสกุลค้อ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน และพืชสกุลปาล์ม เป็นต้น

เห็ดกาโนเดอร์มา, ต้นปาล์มน้ำมัน, โรคปาล์มลำต้นเน่า, เชื้อราไตรโคเดอร์มา
เห็ดกาโนเดอร์มา บนต้นปาล์มน้ำมัน

“โรคลำต้นเน่า” ในปาล์มน้ำมัน…ป้องกัน และกำจัดอย่างไร?

อาการของโรค

อาการที่แสดงออกทางใบของ “โรคลำต้นเน่า” ในปาล์มน้ำมัน
ดอกเห็ดการ์โนเดอร์มา บ่งบอก “โรคลำต้นเน่า” ในปาล์มน้ำมันที่มีอาการมากแล้ว

อาการของต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรค ใบด้านล่างจะเหลือง ใบยอดมีจุดสีเหลือง ใบไม่คลี่ ยอดอ่อนพับตัวลงและเริ่มเน่า ต่อมาต้นจะโตช้า รากบริเวณโคนต้น จะเริ่มแห้งและเน่า และสุดท้ายมีดอกเห็ดกาโนเดอร์มา (ลักษณะคล้ายเห็ดหลินจือ) งอกออกมาจากโคนต้น โดยหลังจากแสดงอาการแล้ว ปาล์มเล็กจะตายภายใน 6-12 เดือน และ ปาล์มใหญ่จะยืนต้นตายภายใน 2 – 3 ปี โดยหากมีการติดเชื้อกระจายไปมากกว่า 20% ของพื้นที่ ถือว่าไม่มีความคุ้มค่าต่อการทำสวนปาล์มน้ำมัน

 

ข้อสันนิษฐานการเกิดโรค

ดินกรด หรือ ดินเปรี้ยว หมายถึง ดินที่มีระดับ pH ต่ำกว่า 7

• การปลูกทดแทนพืช ในพื้นที่เดิม โดยไม่กำจัดตอเก่าออกให้หมด เช่น ล้มยางปลูกปาล์มน้ำมัน ล้มมะพร้าวปลูกปาล์มน้ำมัน ล้มปาล์มน้ำมันปลูกไม้ผล เป็นต้น
• ต้นพืชอ่อนแอ ได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ
• สภาพของดินไม่เหมาะสม เป็นกรดหรือด่างมากเกินไป
• อินทรียวัตถุในดินมีน้อย ทำให้ดูดซับธาตุอาหารไว้ได้น้อย ระบบรากจึงเติบโตได้ไม่ดี

 

เมื่อพบการระบาด

การเผาทำลายต้นปาล์มที่เป็นโรคให้หมด

1. เผาทำลายต้นปาล์มที่เป็นโรคให้หมด และอย่าเคลื่อนย้ายต้นปาล์มที่เป็นโรค
2. ฆ่าเชื้อบนผิวดินบริเวณต้นที่เป็นโรค ด้วยปูนขาว หรือโดโลไมท์
3. เพิ่มอินทรียวัตถุในสวน เช่น การใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก การวางกองทาง หรือการปลูกพืชคลุมดิน
4. ฉีดหรือรด เชื้อราไตรโคเดอร์มารอบโคนต้นปาล์มน้ำมัน
5. ปรับสภาพดิน ให้มีค่าพีเอช (กรด-ด่าง) ที่เหมาะสม ซึ่งควรอยู่ในช่วง 5.0 ถึง 5.5

 

วิธีป้องกัน”โรคลำต้นเน่า” ในปาล์มน้ำมัน

ก่อนปลูกปาล์มน้ำมัน

การเตรียมพื้นที่ก่อนปลูกปาล์มน้ำมัน

1. กำจัดตอเก่าของต้นปาล์มเดิมทิ้ง โดยการขุดหลุมขนาด 1.5 x 1.5 เมตร ความลึก 60 เซนติเมตร ไถพรวน แล้วคราดเอาเศษรากปาล์มเก่าออกให้หมด
2. สับต้นปาล์มเก่าให้เป็นชิ้นย่อยๆ วางไว้เป็นแถว ห่างจากต้นที่จะปลูกใหม่อย่างน้อย 2 เมตร
3. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อเร่งการย่อยสลายของเศษซากต้นปาล์มเก่า และช่วยในการหมุนเวียนธาตุอาหารพืช

 

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการควบคุมโรคลำต้นเน่า

เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) ถือเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ประสิทธิภาพสูง สามารถเข้าไปทำลายเชื้อราด้วยกัน ได้ดีกว่าการใช้สารเคมี การขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเกษตรกรสามารถทำได้เอง โดยมีอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
1. หัวเชื้อไตรโคเดอร์มาชนิดผง
2. อุปกรณ์เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ ข้าวสารหรือข้าวหัก, หม้อหุงข้าว, ถุงพลาสติก ขนาด 8 x 12 นิ้ว,
หนังยาง, เข็มหมุด และถ้วยตวง

 

ไตรโคเดอร์มา, โรคทุเรียน, โรคปาล์ม, โรคโคนรากเน่า, โรคพริก, โรคมะละกอ
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซีพีไอ พลัส
วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืช
(ชนิดน้ำเข้มข้น สายพันธุ์คุณภาพคัดพิเศษ)

 

วิธีการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาชนิดสด

วิธีขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาชนิดสด

1. ตักข้าวสุก 250 กรัม (โดยประมาณ 2 ทัพพี ) ใส่ในถุงพลาสติกขณะกำลังร้อน
2. รีดอากาศออกจากถุงและพับปากถุง วางไว้ ประมาณ 30 นาที ให้ข้าวอุ่น
3. เหยาะหัวเชื้อราแบบผงใส่ลงบนข้าวเล็กน้อย รัดปากถุงด้วยหนังยาง เขย่าให้เข้ากัน
4. ใช้เข็มแทงรอบๆ บริเวณปากถุง 20-25 ครั้ง
5. กระจายข้าวให้ทั่วถุงแล้วนำไปวางในห้องที่มีแสงสว่าง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
6. เมื่อครบ 2 วัน ให้ขยำข้าวเบาๆ และกระจายข้าวให้ทั่วถุงเช่นเดิม
7. บ่มต่ออีก 4-5 วัน จะเห็นเชื้อรามีสปอร์สีเขียว สามารถใช้ได้ทันที หรือเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน 1 เดือน

 

วิธีการนำเชื้อราไตรโคเดอร์มา ชนิดสดไปใช้

เชื้อไตรโคเดอร์มาชนิดสด

1. ใช้ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก) อัตราส่วน 1 : 4 : 100 (เชื้อสด : รำละเอียด : ปุ๋ยหมัก)
2. ใช้คลุกเมล็ดพืชก่อนปลูก
3. ผสมเชื้อกับน้ำอัตราส่วน 1 : 20 แล้วนำไปฉีดพ่นหรือรดต้นพืช
4. สามารถใช้ร่วมกับน้ำหมักชีวภาพได้


สนใจอบรมการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา….โทร.

077 975 522
098 016 6775
หรือฝากข้อความ เพื่อให้เราติดต่อกลับ


ที่มา :
(dailynews.co.th) ข่าวทั่วไทย … อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (เดลินิวส์ ออนไลน์)

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน