พาณิชย์ฯ แจงเงื่อนไขจ่ายส่วนต่างราคา “ปาล์มน้ำมัน” คำนวนราคาทุก 45 วัน เบิกจ่ายปีละ 4 ครั้ง เงินเข้าบัญชีโดยตรง

กรมการค้าภายในชี้แจงรายละเอียดโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม เปิดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจ่ายเงิน ย้ำจะคำนวนราคาทุก 45 วัน เบิกจ่ายปีละ 4 ครั้ง แต่เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียน เปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. จากนั้นให้รอรับเงินส่วนต่างได้เลย หากราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกัน ไม่ต้องแสดงเอกสารการซื้อขาย ใบเสร็จใดๆ ทั้งสิ้น

ประกันราคาปาล์มน้ำมัน

ประกันรายได้, ราคาปาล์ม, ประกันราคาปาล์มน้ำมัน, โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562-2563, ขึ้นทะเบียน ประกันรายได้, ชาวสวนปาล์ม, กสก, โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน, ปาล์มน้ำมัน, สวนปาล์ม, ชดเชยรายได้
การประชุมชี้แจงโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563
(ขอบคุณภาพจาก : mgronline.com)

 

ประกันรายได้, ราคาปาล์ม, ประกันราคาปาล์มน้ำมัน, โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562-2563, ขึ้นทะเบียน ประกันรายได้, ชาวสวนปาล์ม, กสก, โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน, ปาล์มน้ำมัน, สวนปาล์ม, ชดเชยรายได้
การประชุมชี้แจงโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 (ขอบคุณภาพจาก : mgronline.com)

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยในการจัดการสัมมนาโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562-2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2562 ว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันแล้ว โดยมีกติกาง่ายๆ คือ กำหนดราคาประกันที่กิโลกรัม (กก.) ละ 4 บาท เกษตรกร จะได้รับเงิน 2 ทาง คือ จากการขายลูกปาล์มในตลาด และถ้าขายได้ กก.ละ 4 บาท รัฐบาลก็ไม่ต้องชดเชย แต่ถ้าขายได้ 3 บาท ส่วนต่างรัฐบาลจะจ่ายให้ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ประกันรายได้, ราคาปาล์ม, ประกันราคาปาล์มน้ำมัน, โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปี 2562-2563, ขึ้นทะเบียน ประกันรายได้, ชาวสวนปาล์ม, กสก, โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน, ปาล์มน้ำมัน, สวนปาล์ม, ชดเชยรายได้
การประชุมชี้แจงโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563
(ขอบคุณภาพจาก : mgronline.com)

“พูดง่ายๆ ถ้าเกษตรกรขายลูกปาล์มได้กิโลละ 4 บาท ทุกอย่างจบ เพราะราคาเท่ากับราคาประกัน แต่ถ้าต่ำกว่าราคาประกัน รัฐบาลจะจ่ายส่วนต่างให้ เท่ากับว่าเกษตรกรจะมีรายได้รวมอยู่ที่ 4 บาทต่อกก. แต่จะจ่ายให้ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ หรือจ่ายตามจริง คือ ถ้ามี 10 ไร่ จ่าย 10 ไร่ มี 20 ไร่ จ่าย 20 ไร่ แต่ถ้ามี 100 ไร่ จ่ายไม่เกิน 25 ไร่ คำนวณแล้วให้ 2,906 กก.ต่อไร่ หรือรวมๆ ก็ประมาณ 75 ตัน”

สำหรับวิธีการจ่ายเงิน จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ คือ ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สิทธิ์เกษตรกรทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์ และไม่มีเอกสารสิทธิ์ ขอแค่มีการขึ้นทะเบียน ปาล์มที่ปลูกต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. จากนั้นธ.ก.ส. จะดำเนินการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่มีสิทธิ์ทุก 45 วัน เหมือนกับการจ่ายเงินเดือน ครบ 45 วัน มีส่วนต่างก็จ่ายเข้าบัญชี ธ.ก.ส. เพื่อให้มีเงินเลี้ยงชีพตลอดทั้งปี

ส่วนเงินส่วนต่างที่จะนำมาคิดในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกร จะมีการคำนวณราคาทุก 45 วัน โดยเอาราคาเฉลี่ยทั้งประเทศจากโรงสกัด ลานเท มาใช้ในการคำนวณ ได้เท่าไร ก็เอามาลบกับราคาประกันที่ 4 บาท มีส่วนต่าง 50 สตางค์ หรือ 1 บาท กรมการค้าภายในก็จะแจ้งไปยัง ธ.ก.ส. จากนั้น ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้กับเกษตรกรภายใน 3 วัน นับจากวันรู้ราคาส่วนต่าง โดยที่เกษตรกรไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องยื่นขอเงินชดเชย ไม่ต้องแสดงใบเสร็จ ใบชั่งน้ำหนัก ไม่ต้องมาบอกไปขายที่ไหน เงินเข้าบัญชีท่านเองทุก 45 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่ ที่ไม่เคยมีชื่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องนำเอกสารหลักฐาน สำเนาเอกสารสิทธิ์ บัตรประชาชน ไปที่สำนักงานเกษตร ที่แปลงปลูกตั้งอยู่ แต่ถ้าเคยขึ้นทะเบียนแล้ว จะต้องยื่นปรับปรุงข้อมูล ถ้ามีการปลูกใหม่ รอบปีปฏิทินใหม่ แจ้งที่ไหนก็ได้ ถ้ามีสำนักงานเกษตรอำเภอตั้งอยู่ และอีกช่องทางแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook เพื่อปรับปรุงข้อมูล

 


ที่มา :
(commercenewsagency.com) Commerce News Agency
(mgronline.com) ข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (เมเนเจอร์ ออนไลน์)

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน