โรคลำต้นเน่า, โรคปาล์ม, ชุมพรอุสาหกรรมน้ำมันปาล์ม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
“การจัดการสวนปาล์มเพื่อป้องกันโรคลำต้นเน่า” จัดโดย วช. และ บมจ.ชุมพรอุสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดการสวนปาล์มเพื่อป้องกันโรคลำต้นเน่า”

จัดโดย ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

….ฟรีอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง….

กำหนดการ
“การจัดการสวนปาล์มเพื่อป้องกันโรคลำต้นเน่า” จัดโดย วช. และ บมจ.ชุมพรอุสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


วิธีการลงทะเบียน เพื่อสำรองที่นั่ง..ด่วน! (จำนวนจำกัด)

1. เพิ่มเพื่อนไลน์ @cpihybrid
2. แจ้งชื่อ
3. เบอร์โทร
4. ระบุจำนวนไร่ที่ปลูกปาล์ม/จังหวัดที่ปลูก
5. เจ้าหน้าที่จะแจ้งลำดับการลงทะเบียน เพื่อใช้ในการเข้าร่วมงาน


แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน