ตารางกิจกรรม
คลินิกปาล์มน้ำมันสัญจรภาคใต้ตอนล่าง
(พฤษภาคม 2562)


ตารางกิจกรรม คลินิกปาล์มน้ำมันสัญจรภาคใต้ตอนล่าง

30/04/62  ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย สาขานาบอน อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 13.00-15.00 น.

07/05/62  ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย สาขาฉวาง อำเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 13.00-16.30 น.

08/05/62  ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย สาขาท่าศาลา อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 13.00-16.30 น.

09/05/62  ณ ห้องประชุมโรงเรียนทรายขาววิทยา  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 13.00-16.30 น.

10/05/62  ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย สาขาร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 13.00-16.30 น.

 


วิทยากร

ดร. กวิน ปุญโญกุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทีมวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมัน จาก บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด


แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน