ประกาศลอยตัว … “น้ำมันปาล์มบริโภค” ยกเลิกเพดานราคาไม่เกิน 42 บาท/ขวด

ฐานเศรษฐกิจ ออนไลน์ 01 มีนาคม 2562 – ประกาศลอยตัว “น้ำมันปาล์มบริโภค”

จากราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรชายได้ในอัตราน้ำมัน 18% ราคาอยู่ที่ 2.4-2.50 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ ราคาปาล์มขวดกำหนดการขายไว้ไม่เกิน 42 บาทนั้น กรมการค้าในภายในมีการประชุม (28 ก.พ. 62) ที่ผ่านมา จะมีการยกเลิกราคาเพดานสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันถั่วเหลือง ราคาเพดานสูงสุดที่ห้ามขายเกินขวดละ 55 บาท เช่นเดียวกับยกเลิกราคาน้ำมันปาล์ ห้ามขายเกินขวดละ 42 บาท เนื่องจากสภาวะตลาดกับผลผลิตไม่สอดคล้องกัน จึงทำให้ต้องยกเลิกมาตรการดังกล่าว แล้วจะประกาศราคาผลปาล์มพร้อมกับราคาปาล์มขวดเป็นรายวัน
นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมการค้าภายใน เห็นว่า มาตรการที่ใช้คุมราคาเพดาน ทั้งน้ำมันถั่วเหลืองที่ราคาไม่เกิน 55 บาทต่อขวด ขนาด 1 ลิตร กับราคาน้ำมันปาล์ม ขวดขนาด  1 ลิตร ราคาไม่เกิน 42 บาทนั้น ใช้มาตั้งแต่ปี 2554 ในช่วงนั้นราคาผลปาล์มขาดแคลนเป็นวิกฤติของประเทศ แต่ปัจจุบัน ตลาดสหภาพยุโรป (อียู) เกิดวิกฤติลดการทั้งเรื่องพลังงานและบริโภค จึงส่งผลทำให้ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซีย ขายดัมพ์ราคากันในตลาดล่วงหน้าและตลาดขายจริง จึงส่งผลทำให้ไทยได้รับผลกระทบด้วย

 

“จากสต็อกน้ำมันซีพีโอที่เกินอยู่ 1.6 แสนตัน ที่จะใช้ในโครงการนำปาล์มไปผลิตกระแสไฟฟ้านั้น เป็น 1 ในมาตรการที่สำคัญ โดยจะให้ผู้ประกอบการไปซื้อน้ำมันดิบมาเก็บไว้ทั้งหมดในสต็อกของโรงงาน เพื่อรอส่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ อีกต่อหนึ่ง คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาครบในสัปดาห์หน้า โดยในสัญญาทั้ง 28 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ทางกรมจะตรวจสต็อกทุกสัปดาห์ เพื่อกันน้ำมันนี้ไม่ออกไปปะปนกับน้ำมันการซื้อขายปกติ อีกด้านหนึ่งก็กันไม่ให้มีลักลอบเข้ามาเพื่อสวมขายในโครงการรัฐ เชื่อว่า มาตรการดังกล่าวนี้จะช่วยทำให้ราคาผลปาล์มขยับได้ภายใน 2 เดือนนับจากนี้ไป”

นายวิชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ เพื่อให้กลไกการตลาด การค้าขาย เป็นธรรมกับเกษตรกรและผู้บริโภค ทางกรมฯ มีความคิดว่า ควรจะลอยตัวน้ำมันปาล์มขวด เพื่อให้ราคาสอดคล้องกับราคาผลปาล์มของชาวสวนที่ขายได้ อาทิ ราคาวันนี้ (1 มี.ค. 62) ราคาผลปาล์มดิบรับซื้อเกษตรกร 18% ราคาอยู่ที่ 2.4-2.50 บาทต่อกิโลกรัม ราคาขายปาล์มขวดไม่ควรเกิน 31 บาทต่อขวด

“ต่อไป กรมการค้าภายในจะประกาศราคาแนะนำทุกวัน ตั้งแต่ราคาผลปาล์ม ราคาน้ำมันปาล์มขวด น้ำมันซีพีโอ และน้ำมันชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้โปร่งใสทุกขั้นตอน เนื่องจากที่ผ่านมา มีชาวสวนปาล์มต่อว่ากรมการค้าภายใน พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่า ราคาผลปาล์มเท่านี้ ทำไมผู้บริโภคถึงบริโภคน้ำมันแพง ดังนั้น เพื่อลดข้อครหา ต่อไปจะใช้วิธีประกาศราคาแนะนำนำทุกวัน”

เพิ่มเราเป็นเพื่อน