ไบโอดีเซล, ดีเซล B20, ไบโอดีเซล B20, B20, ปาล์มดีเซล, ปาล์มน้ำมัน, ดีเซล บี20, น้ำมันดีเซล, น้ำมัน

ไบโอดีเซล – ครม.ไฟเขียว ส่งเสริมการใช้ B20 (ดีเซล ที่มีสัดส่วนผสมน้ำมันปาล์ม 20% ) ถูกกว่าดีเซลทั่วไป 3 บาท!

Springnews , วันที่ 20 มิ.ย. 2561 – 16:12 น. – ถูกกว่า 3 บาท! รัฐไฟขียวอัตราเก็บภาษีดีเซล B20 ลดต้นทุนค่าขนส่ง

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบอัตราการจัดเก็บภาษีน้ำมันไบโอดีเซล B20 ในอัตราที่ต่ำกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไป ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน ให้ราคา B20 นั้นมีราคาต่ำกว่าดีเซลทั่วไปถึง 3 บาท

 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบมาตรการภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนน้ำมันไบโอดีเซล B20 เพื่อใช้เป็นกลไกส่งเสริมการใช้ น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของปาล์มน้ำมัน มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าบริการขนส่งและค่าโดยสารสาธารณะ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอีกช่องทางหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันที่มีสต๊อกน้ำมันปาล์มสูงถึง 600,000 ล้านลิตร ขณะที่สต๊อกน้ำมันปาล์มระดับปกติจะอยู่ที่ประมาณ 400,000-500,000 ล้านลิตร

ไบโอดีเซล, ปาล์มดีเซล, ปาล์มน้ำมัน
ไบโอดีเซล บี20

  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต โดยกำหนดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล B20 ที่ลิตรละ 5.152 บาท เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 ที่มีสัดส่วนผสมน้ำมันปาล์ม 20% ให้มีราคาต่ำกว่าดีเซลทั่วไป ลิตรละ 3 บาท
  โดยน้ำมันไบโอดีเซล B20 จะขายให้เฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้า และรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าบริการขนส่ง และค่าโดยสารสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยการกำหนดอัตราภาษี B20 จะคำนวณเฉพาะเนื้อน้ำมันดีเซล ไม่ได้คิดภาษีในส่วนของน้ำมันปาล์ม
และปรับอัตราภาษีน้ำมันไบโอดีเซล B7 จาก 5.85 บาท/ลิตร เป็น 5.980 บาท/ลิตร โดยกระทรวงพลังงานจะใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปสนับสนุนส่วนต่างเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันไบโอดีเซล B20 ถูกกว่า B7 ถึง 3 บาทต่อลิตร
   และจากการสอบถามมีผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน ตามมาตรา 10 จำนวน 5 ราย เช่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน) เป็นต้น มีความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งคาดว่า จะมีการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ประมาณ 1.5 ล้านลิตรต่อวัน จากปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลทั้งระบบ 1,800 ล้านลิตรต่อเดือน

  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน วันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา มีมตินำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาสนับสนุนส่วนต่าง ไม่ให้กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ขณะเดียวกัน ก็มีมติให้จัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ เพิ่มในกลุ่มน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลิตรละ 37 สตางค์ เพื่อรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันฯ โดยคาดว่า จะเริ่มจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ได้ในเดือนกรกฎาคมนี้

 


ที่มา : (springnews.co.th) Springnews , วันที่ 20 มิ.ย. 2561 – 16:12 น.
ที่มา : (thairath.co.th) ไทยรัฐออนไลน์ , วันที่ 21 มิ.ย. 2561 – 06:15 น.

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน