พาณิชย์ฯ ออกประกาศควบคุมราคารับซื้อนำ้มันปาล์มดิบไม่ต่ำกว่า 19 บาท/กก . เพื่อช่วยพยุงราคาปาล์ม

ราคาปาล์ม, ราคาน้ำมันปาล์มดิบ

ราคาปาล์ม

มติชนออนไลน์ , วันที่ 10 พ.ค. 2561 – 06:58 น. – พยุงราคาปาล์ม! พาณิชย์ฯ ออกประกาศคุมรับซื้อนำ้มันปาล์มดิบ ในราคาไม่ต่ำกว่า 19 บาท/กก .

ราคาปาล์ม, ราคาน้ำมันปาล์มดิบ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ในฐานะเลขาธิการ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ได้ออกประกาศเรื่องราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (ครั้งที่3) โดยระบุว่า เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันปาล์มดิบให้เหมาะสม เกิดความเป็นธรรมสอดคล้องกับภาวะตลาด และราคาตลาดโลก

จึงออกประกาศให้ผู้ผลิต ได้แก่ โรงกลั่น ผู้ผลิตไบโอดีเซล (บี 100) ผู้ผลิตหรือขายน้ำมันปาล์มดิบ ผู้ซื้อน้ำมันดิบทั่วไป
ให้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่ส่งมอบ ณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในราคาไม่ต่ำกว่า 19 บาท/กิโลกรัม

นอกจากนี้ยังกำหนดให้โรงงานสกัดจะต้องรับซื้อในราคาที่สอดรับกัน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งจะมีโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การออกประกาศนี้ เป็นไปเพื่อการพยุงราคารับซื้อผลปาล์มดิบไม่ให้ต่ำกว่า 3 บาท/กิโลกรัม และเพื่อช่วยลดความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่กำลังจะมีผลปาล์มออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

 


ที่มา : (matichon.co.th) มติชนออนไลน์ , วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 – 06:58 น.
ภาพข่าว : (matichon.co.th) มติชนออนไลน์ , วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 – 06:58 น.

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน