ราคาปาล์มน้ำมัน – กระทรวงพาณิชย์ฯ ประกาศราคากลางรับซื้อปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเกษตรกร

ราคาปาล์มน้ำมัน

ราคากลางปาล์มน้ำมัน, กระทรวงพาณิชย์, ปาล์มน้ำมัน, ราคาปาล์ม
กระทรวงพาณิชย์ฯ ประกาศราคากลางรับซื้อปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเกษตรกร ห้าม โรงงานหยุดรับซื้อพร้อมกัน สกัดราคาปาล์มดิบร่วง!!

ข่าวช่อง 7, 24 มี.ค. 61 กระทรวงพาณิชย์ฯ ประกาศราคากลางรับซื้อปาล์มน้ำมัน เพื่อช่วยเกษตรกร ห้าม โรงงานหยุดรับซื้อพร้อมกัน สกัดราคาปาล์มดิบร่วง!!

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าจากปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2561 มีกว่า 15.18 ล้านตัน สูงกว่าปี 2560 ที่มีอยู่14.24 ล้านตัน ถึง 6.60% ในขณะที่ความต้องการใช้ทรงตัว รวมทั้งปริมาณน้ำมันปาล์มปีนี้ยังมีส่วนเกินอยู่ในปริมาณมาก

นอกจากนี้นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ยังชี้แจ้งเพิ่มเติมตามที่ นายพันศักดิ์ จิตรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กล่าวถึงปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ มีประเด็นดังนี้
1. ขณะนี้ชาวสวนปาล์มภาคใต้เดือดร้อนจากราคาปาล์มลดลงเกือบ 50% เนื่องจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อหน้าโรงงานกิโลกรัม (กก.) ละ 2.90 บาท ส่วนลานเทรับซื้อผลปาล์ม กก.ละ 2.60 บาท ทั้งที่เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ราคาผลปาล์มทะลายยังอยู่ที่ กก.ละ 4-4.60
2. ตนเห็นว่าเป็นเรื่องน่าแปลก เพราะผลผลิตปาล์มปัจจุบันออกน้อยราคาน่าจะสูงขึ้น แต่ราคาผลปาล์มกลับตกต่ำ การที่ผลผลิตออกน้อยทำให้ผลปาล์มไม่พอป้อนโรงงานในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ และราคาเมล็ดในผลปาล์มที่เป็นผลประโยชน์ของโรงงานก็ยังตกต่ำไปด้วย ทำให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มหลายแห่งต้องหยุดรับซื้อชั่วคราวเพื่อ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ชาวสวนปาล์มต้องนำผลผลิตไปขายที่ลานเทรับซื้อ ผลปาล์มแทนซึ่งได้ราคา   ถูกกว่าการไปขายที่หน้าโรงงาน
3. กลุ่มตัวแทนชาวสวนต้องส่งหนังสือขอความช่วยเหลือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ผ่าน พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ ขอให้รัฐบาลเข้ามาแทรก แซงราคาตกต่ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนปาล์ม แต่ยังไม่ได้รับคำตอบจากนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด หากยังเมินเฉยก็จะหาแนวทางกดดันต่อไป

 

ข้อชี้แจงจากกรมการค้าภายในชี้แจงปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2561 จำนวน 15.18 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าปี 2560 (14.24 ล้านตัน) ร้อยละ 6.60 ในขณะที่ความต้องการใช้ทรงตัว ประกอบกับสต็อกปลายปี 2560 อยู่ในระดับสูง ดังนั้น ในภาพรวมของทั้งปี 2561 จะมีปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกิน ซึ่งภาครัฐจะเร่งรัดสนับสนุนให้มีการส่งออก เพื่อปรับสมดุลน้ำมันปาล์มให้อยู่ในระดับเหมาะสม

ปัจจุบัน (22 มี.ค.61) ราคาผลปาล์ม (ในแหล่งผลิตสำคัญ : กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร) ลดลงเหลือ กก.ละ 3.30 บาท ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบ กก.ละ 19.25 บาท ในขณะที่ราคาตลาดโลก (มาเลเซีย) ก็ลดลงเช่นกัน ปัจจุบัน (20 มี.ค.61) เหลือ กก.ละ 19.50 บาท

แนวทางการแก้ไข

ปาล์มน้ำมัน, ลานเท, ผลปาล์มดิบคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาราคา ผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยมีมติ (19 มี.ค.61) มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์หารือผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรมการค้าภายใน หารือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เห็นควรประกาศราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ โดยกำหนดให้โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม ผู้ผลิตไบโอดีเซล (บี100) ผู้ประกอบการซื้อหรือขายน้ำมันปาล์ม (Trader หรือ Broker) และผู้ซื้อน้ำมันปาล์มดิบทั่วไป รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่ส่งมอบ ณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในราคาไม่ต่ำกว่า กก.ละ 19.00 บาท โดยจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของราคา อย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ และโรงงานสกัดต้องรับซื้อผลปาล์มน้ำมันในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ในกรณีที่พบว่าผู้ประกอบการดังกล่าวรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบต่ำกว่าราคาที่กำหนดข้างต้น อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในบางพื้นที่หยุดรับซื้อผลผลิต และปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักรพร้อมกัน กรมการค้าภายใน จะประสานผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ที่มีโรงงานสกัด ให้บริหารจัดการไม่ให้โรงงานสกัดหยุดหรือปิดรับซื้อพร้อม ๆ กัน

 


ที่มา :
(news.ch7.com) ข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, วันศุกร์ ที่ 23 มี.ค. 2561, 11:20 น.
(thaigov.go.th) รัฐบาลไทย, วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน