ภาพบรรยากาศงาน

“การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ”

จัดโดย
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ร่วมกับ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

จัดขึ้นใน วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

ณ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด (อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร)

 

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน