รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค
และ
ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ
เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน