ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรม “การจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิต”
ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด
ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน