กิจกรรมการบรรยาย “การจัดการโรคพืชของปาล์มน้ำมัน”
โดย รศ.ดร. วาริน อินทนา

โรคปาล์มน้ำมัน, โรคปาล์ม, โรคพืช

วิทยากรโดย : รศ.ดร. วาริน อินทนา
อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

วันที่ 29 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 2
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร


กำหนดการ:

9.00-10.00 น.
บรรยายเรื่อง การจัดการแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมันตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

วิทยากรโดย : คุณเกรียงไกร สุวรรณสนธิ์
ผู้จัดการแผนกผลิตกล้าปาล์ม

10.00-12.00 น.
บรรยายเรื่อง เรื่อง การจัดการโรคพืชของปาล์มน้ำมัน

วิทยากรโดย : รศ.ดร. วาริน อินทนา
อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 


แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน