ข่าวปาล์ม – อบรมฟรี..โครงการยกระดับการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

ข่าวปาล์ม

ข่าวปาล์ม
อบรมฟรี..โครงการยกระดับการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
ข่าวปาล์ม
อบรมฟรี..โครงการยกระดับการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร


ข่าวปาล์ม – สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
จัดอบรมฟรี..ตามโครงการยกระดับการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ
โดยการอบรมครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งฟรีค่าอาหารและที่พักหนึ่งคืน รวมทั้งฟรีค่าภาหนะไปกลับ

ระยะเวลาการอบรม
7-8 ก.พ. 2561 อบรมเกษตรกร/ผู้ตัดปาล์ม
9-10 ก.พ. 2561 ผู้ประกอบการลานเท/โรงงาน

สถานที่อบรม
ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ
โรงแรมมรกต ทวิน

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ อลเวง ศรีหิรัญ
โทร. 077-630-621 , 065-510-1878


ภาพบรรยากาศการ
“อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับบริหารจัดการปาล์มน้ำมันภาคใต้ รุ่น 2”
เกษตรชาวสวน/ผู้รับจ้างตัดปาล์ม (จังหวัดชุมพร- จังหวัดระนอง)

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด


ภาพบรรยากาศการ
“อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับบริหารจัดการปาล์มน้ำมันภาคใต้ รุ่น 2”
ผู้ประกอบการลานเท/โรงงาน (จังหวัดชุมพร- จังหวัดระนอง)

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด


อ้างอิง : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร


แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน