news-046-pic02 (2)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร, ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ, ปาล์มน้ำมัน

โครงการยกระดับการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

เพิ่มเราเป็นเพื่อน