news-046-pic01 (13)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร, ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ, ปาล์มน้ำมัน

โครงการยกระดับการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร

เพิ่มเราเป็นเพื่อน