ปลูกปาล์ม
การบรรยายและนิทรรศการ การปลูกปาล์มน้ำมัน


นิทรรศการ และการบรรยาย
เรื่อง
“การปลูกปาล์มน้ำมัน”
โดย : ดร. กวิน ปุญโญกุล

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ
ร่วมกับ โรงงานเสถียรปาล์ม

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 8.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนปาล์มแปลงใหญ่รพีพัฒน์ (วัดหนองหมูใต้)
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี


หัวข้อบรรยาย:

– ทิศทางแนวโน้มปาล์มน้ำมันในประเทศไทย
– การพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก
– เทคนิคการสร้างสวนปาล์มน้ำมัน และการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
– แนะนำปุ๋ยตรามงกุฎในช่วงระยะเวลาการใช้กับปาล์มน้ำมัน


กำหนดการ:

8.00-8.30 น. ลงทะเบียน

8.30-9.00 น. ประธานกลุ่มชาวสวนปาล์มน้ำมันรพีพัฒน์ สวัสดีเกษตรกร, วีดีโอเทอราโกร, วีดีโอซีพีไอ

9.00-9.45 น. บรรยาย ด้านตลาดและอนาคตปาล์มน้ำมัน
วิทยากร : ดร. กวิน ปุญโญกุล

9.45-10.30 น. บรรยายเรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิต
วิทยากร : ดร. กวิน ปุญโญกุล

10.30-10.45 น. พักเบรก

10.45-11.30น. โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน
โดย ความร่วมมือระหว่างปุ๋ยตรามงกุฏ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ บจก. ซีพีไอ อะโกรเทค)

11.30-12.00 น. แนะนำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมงกุฏ/ โปรโมชั่น

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00น. การบรรยายเชิงปฏิบัติในแปลงเกษตรกรตัวอย่าง


สอบถามรายละเอียด โทร. 091-578-3936 (คุณเอก)


แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน