ทุนวิจัย – ซีพีไอ อะโกรเทค มอบเงินสนับสนุนงานวิจัยปาล์มน้ำมัน

ซีพีไอ
24 มี.ค. 2557, CP e-NEWS
ซีพีไอ อะโกรเทค มอบเงินสนับสนุน งานวิจัยปาล์มน้ำมัน

ทุนวิจัย
ภาพจาก : www.cpthailand.com

นายโกศล นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ตัวแทน บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (ที่ 2 จากขวา) มอบเงินสนับสนุนงานวิชาการ และงานวิจัยในเรื่องปาล์มน้ำมันเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2558 ปีละ 600,000 บาท รวมมูลค่าเงินสนับสนุนทั้งหมด 1,800,000 บาท ให้กับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ เพื่อยกระดับให้การทำสวนปาล์มน้ำมันมีประสิทธิผลที่สูงขึ้น


ที่มา : CP e-NEWS, 24 มี.ค. 2557, (www.cpthailand.com)

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน