สตูลมินิเกษตรแฟร์


   เมื่อวันที่22 -23 กรกฎาคม 2560
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ได้ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการส่งเสริมอาชีพประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “สตูลมินิเกษตรแฟร์” ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิค สตูล
   โอกาสนี้ คุณ สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ขึ้นกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานของผลผลิตให้กับชาวสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา ของจังหวัดสตูล รวมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนใส่ใจในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตฐานสากล ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดงานขึ้น ในงานมีนิทรรศการให้ความรู้และจำหน่ายสินค้าเกษตร กว่า 30 บูธ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้ง ประชาชน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานมากกว่า 700 คน
   ในส่วนของภาคของการบรรยายในงานได้รับเกรียติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมันและยางพาราโดยเฉพาะ อาทิเช่น ดร.กวิน ปุญโญกุล ที่ปรึกษาบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, คุณ วรวุฒิ ยอดพุทธ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน ซีพีไอ, คุณ อาทร สระกลาง ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงปาล์มน้ำมัน มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยได้รับการสนใจเป็นอย่างมาก

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน