คณะครูอาจารย์ “โครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อโรงเรียน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560” เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ จัดประชุมปิด”โครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อโรงเรียน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560″ และในช่วงบ่ายคณะครูอาจารย์ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานภายในศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ โดยศึกษาเรื่องของพันธุ์ปาล์มและการจัดการสวนปาล์มน้ำมันเบื้องต้น เพื่อนำเทคนิคที่ถูกต้องต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในสวนปาล์มน้ำมันของโรงเรียนต่อไป

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน