เมล็ดปาล์มงอกใต้ต้น เก็บไปปลูกต่อได้หรือไม่?

เมล็ดปาล์มงอกใต้ต้น

เมล็ดปาล์มงอกใต้ต้น, ต้นปาล์มที่งอกใต้ต้น, ปาล์มใต้โคน
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชผสมข้ามคือ มีดอกเพศผู้และเพศเมียแยกช่อกัน ในหนึ่งต้นจะดอกได้ทั้ง 2 แบบ บางครั้งอาจมีดอกแบบผสมรวมอยู่ด้วย (มีทั้งเพศผู้และเมียในช่อดอกเดียวกัน)

การผสมพันธุ์ของปาล์มน้ำมันตามธรรมชาติจึงเป็นการผสมแบบคละกันไปหมด โดยลมหรือแมลงจะนำละอองเกสรจากดอกเพศผู้ไปผสมกับดอกเพศเมียของอีกต้นหนึ่ง ทำให้ลูกที่ได้ เมล็ดที่หล่นใต้ต้น หรือ เมล็ดปาล์มงอกใต้ต้น นั้นไม่มีคุณภาพ เพราะละอองเกสรคละปะปนกัน หมายความว่าในหนึ่งทะลายเกิดจากแม่ต้นเดียวกันแต่ไม่ทราบว่าละอองเกสรของพ่อพันธุ์มาจากต้นไหนบ้าง ทำเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไม่มีคุณภาพ

เมล็ดปาล์มงอกใต้ต้น, ต้นปาล์มที่งอกใต้ต้น, ปาล์มใต้โคน

การเก็บ เมล็ดปาล์มงอกใต้ต้น หรือ ต้นปาล์มที่งอกใต้ต้น หรือ ปาล์มใต้โคน ที่ดกๆ ไปปลูก จึงอาจได้ลูกที่เป็นได้ทั้งต้นที่ดีและไม่ดีคละปะปนผสมกันไป เช่น เก็บเมล็ดปาล์มที่งอกใต้ต้นปาล์มที่ดกไป 100 เมล็ด พอนำไปปลูกในสวนจะได้ต้นปาล์ม 3 แบบ ดังนี้

  1. ต้นที่เหมือนพ่อ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหมัน ทำให้ทะลายฝ่อ ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ เกิดขึ้นประมาณ 25 ต้น
  2. ต้นที่เหมือนแม่ มีลักษณะกะลาหนา น้ำมันน้อย เกิดขึ้นประมาณ 25 ต้น
  3. ต้นลูกผสม จะมีลักษณะเหมือนพ่อและแม่อย่างละครึ่ง ซึ่งอาจจะให้ผลผลิตดีหรือไม่ก็ได้ เพราะไม่ได้ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ เกิดขึ้นประมาณ 50 ต้น
เมล็ดปาล์มงอกใต้ต้น, ต้นปาล์มที่งอกใต้ต้น, ปาล์มใต้โคน, ทะลายฝ่อ
ต้นปาล์มที่มีทะลายฝ่อ

หมายความว่าผลผลิตที่ได้จากกการเก็บ เมล็ดปาล์มงอกใต้ต้น ไปปลูก จะลดลง ในช่วง 25-50 เปอร์เซ็นต์

เมล็ดปาล์มงอกใต้ต้น, ต้นปาล์มที่งอกใต้ต้น, ปาล์มใต้โคน
เมล็ดปาล์มงอกใต้ต้น หรือ ต้นปาล์มที่งอกใต้ต้น หรือ ปาล์มใต้โคน

ดังนั้นจึงเป็นข้อสรุปได้ว่าการเก็บ เมล็ดปาล์มงอกใต้ต้น ไปปลูก เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะจะทำให้ผลผลิตลดลง เนื่องจากได้พันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพไปปลูก ทำให้เสียเวลา เสียโอกาส และเสียเงินที่ลงทุนไป

 


อ้างอิง : คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมัน.บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน