อยากปลูกปาล์ม..โดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ทำได้หรือไม่?

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ผลิตน้ำมันหรือไขมัน ซึ่งเป็นสารที่ใช้พลังงานสูงในการสร้าง ฉะนั้นจึงพบว่าปาล์มน้ำมันต้องการปัจจัยการผลิต เช่น น้ำและปุ๋ยในปริมาณที่มาก เพื่อนำไปสร้างทั้งในส่วนของการเติบโตทางต้นและส่วนของผลผลิตทะลายปาล์ม

การปลูกปาล์มโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี สามารถทำได้ แต่ต้องหาปุ๋ยอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นของธาตุอาหารสูงมากมาใส่เพื่อให้ได้ปริมาณธาตุอาหารตามความต้องการของต้นปาล์ม และต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณที่สูงกว่าปุ๋ยเคมี

การปลูกปาล์มโดยใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว และใส่ในปริมาณที่น้อย จึงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตของปาล์มน้ำมันให้สูงได้ตามศักยภาพของปาล์มน้ำมัน

ปุ๋ยอินทรีย์, อินทรีย์วัตถุ

ใส่ปุ๋ยบนกองทางใบ, วิธีใส่ปุ๋ยปาล์ม, กองทางใบ
การใส่ปุ๋ยบนกองทางใบ

ยกตัวอย่างเช่น ปาล์มน้ำมันที่ระดับผลผลิตทะลายสด เท่ากับ 3.5 ตัน/ไร่/ปี จะต้องการธาตุโพแทสเซียม (K) ที่ได้จากปุ๋ยสูตร 0-0-60 (มีความเข้มข้นของโพแทสเซียมอยู่ 60%) เท่ากับ 3.3 กก./ต้น/ปี หากไม่ต้องการใส่ปุ๋ยเคมี แต่ต้องการใส่ปุ๋ยอินทรีย์แทน เช่น ขี้ไก่ พบว่าจะต้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่(มีความเข้มข้นของโพแทสเซียมอยู่ 1.4%) ให้กับต้นปาล์มน้ำมัน ประมาณ 141 กก./ต้น/ปี ซึ่งจะเพิ่มความยุ่งยากในการจัดการของเกษตรเข้าไปอีก และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้องควรหว่านรอบโคนต้นหรือบริเวณกองทางใบ การนำกระสอบใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ขี้ไก่ ขี้วัวฯ ไปวางตั้งไว้ในสวน จะไม่สามารถช่วยปรับสภาพดินได้

ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน คือการใส่ปุ๋ยเคมี ให้ครบชนิดและปริมาณที่เพียงพอสำหรับต้นปาล์มน้ำมัน และร่วมกับการใส่อินทรียวัตถุ เช่น การวางกองทางใบ การใช้ทะลายเปล่าคลุมโคนต้น ก็จะช่วยปรับสภาพของดินในสวนปาล์มได้ และหากไม่เป็นภาระในการเพิ่มต้นทุนก็สามารถใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆ เพิ่มเติมเข้าไปได้

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

อ่านบทความ: สูตรใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน และการใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตสูง และลดต้นทุน


อ้างอิง :
ธีระพงศ์ จันทรนิยม และคณะ. 2558. สารพันปัญหาคาใจปาล์มน้ำมัน. โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรายย่อยอย่างมีส่วนร่วม ในการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน GAP และ RSPO.
– บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด. 2557. คู่มือการปลูกปาล์มน้ำมัน.

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน