ใส่เกลือในสวนปาล์มน้ำมัน…ทำให้ปาล์มดก จริงหรือไม่?

เกษตรการหลายๆ ท่านมีความเชื่อกันว่า ถ้าใส่เกลือให้กับต้นปาล์ม จะทำให้ทะลายปาล์มดก วันนี้..ซีพีไอ จะมาไขข้อข้องใจกันว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่?

เกลือหรือโซเดียม (Na)

เกลือ นั้นไม่ถือว่าเป็นธาตุอาหารพืช เพราะพืชไม่มีความต้องการธาตุนี้

ซึ่ง ธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืชมี 16 ชนิด ได้แก่ คาร์บอน (C), ไฮโดรเจน(H), ออกซิเจน (O) 3 ธาตุนี้ได้มาจากน้ำและอากาศ ส่วนที่เหลืออีก 13 ธาตุ ได้มาจากการใส่ปุ๋ย ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม (K), แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg), กำมะถัน (S, ซัลเฟอร์), โบรอน (B), สังกะสี (Zn, ซิงค์), ทองแดง (Cu, คอปเปอร์), โมลิบดินัม (Mo), แมงกานีส (Mn), เหล็ก (Fe) และคลอรีน (Cl)

ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน, ปุุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยใส่ปาล์ม, ปุ๋ยปาล์มที่ดีที่สุด, ปุ๋ยใส่ปาล์มยี่ห้อไหนดี, ปาล์มน้ำมัน, ธาตุอาหาร, ปุ๋ยใส่ต้นปาล์ม, ปลูกปาล์ม, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยสำเร็จรูป, ไนโตรเจน,ฟอสฟอรัส,โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน, ทองแดง, สังกะสี, ปุ๋ยบำรุงปาล์ม, การให้ปุ๋ย, การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน “ซีพีไอ พลัส” ปุ๋ยที่วิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มนำ้มัน – โทร. 077-975-222

แล้วเพราะอะไรการใส่เกลือ จึงทำให้พืชโตได้ดีในช่วงแรก?

สามารถอธิบายได้ดังนี้

เมื่อใส่ปุ๋ยให้กับพืช ปุ๋ยส่วนหนึ่งจะถูกพืชนำไปใช้ อีกส่วนจะถูกยึดอยู่กับดิน แล้วค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกมาให้กับพืชนำไปใช้ ขึ้นอยู่กับค่ากรด-ด่างของดิน (พีเอช, pH) ค่ากรด-ด่างของดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชควรอยู่ระหว่าง 5.5 ถึง 6.5

ดินเค็ม, ดินกรด
ตัวอย่างสภาพพื้นที่ ที่เป็นดินเค็ม ซึ่งจะมีปัญหาในการปลูกพืช

และเมื่อมีการใส่เกลือลงไปในดิน เกลือจะไล่ปุ๋ยที่เกาะอยู่กับดินให้หลุดออกมา และเกลือจะเกาะแน่นกับดินแทน ซึ่งปุ๋ยที่หลุดออกมาจะทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ ดังนี้เมื่อใส่เกลือในช่วงแรกจะเห็นว่าพืชเจริญเติบโตได้ดี

เมื่อพืชใช้ปุ๋ยหมด และมีการใส่ปุ๋ยเพิ่มลงไปในดิน ปุ๋ยจะไม่สามารถไปเกาะกับดินได้ เนื่องจากเกลือแทนที่หมดแล้ว ทำให้ปุ๋ยที่ใส่ถูกชะล้างไปได้ง่าย พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ สุดท้ายจึงทำให้พืชขาดธาตุอาหารและผลผลิตลดลง

อีกทั้งการใส่เกลือลงไปในดิน จะทำให้ดินเค็ม ซึ่งดินเค็มจะส่งผลทำให้พืชเติบโตได้ไม่ดี เช่น ใบไหม้ ลำต้นแคระแกรน เพราะดินที่เค็มจะทำให้พืชขาดน้ำ ดินเค็มจะวัดค่าการนำไฟฟ้า (EC) ได้มากกว่า 4 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร ขึ้นไป

ปลูกปาล์มน้ำมัน, ดินเค็ม, ที่ดินเค็ม
ต้นปาล์มน้ำมัน ที่ปลูกในที่ดินเค็ม ลำต้นจะแคระแกรนและเติบโตได้ไม่ดี

 


อ้างอิง :
– ธีระพงศ์ จันทรนิยม. 2553. การใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน