ปุ๋ย

ปุ๋ย สูตรผสมที่มีธาตุอาหารครบถ้วนตรงตามความต้องการของต้นปาล์ม เป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตทะลายปาล์ม อีกทั้งช่วยลดจำนวนครั้งในการใส่ปุ๋ย ประหยัดเวลาและแรงงาน เพิ่มความแม่นยำ-สม่ำเสมอของปริมาณที่ต้นปาล์มจะได้รับปุ๋ย จึงทำให้มีผลผลิตสูงและต่อเนื่องเมื่อใส่ตรงตามปริมาณความต้องการของธาตุอาหารของปาล์มน้ำมัน  ปุ๋ยผสม  “ซีพีไอ พลัส” จึงเป็นมิติใหม่ที่ปฏิวัติวงการปุ๋ยของปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีจุดเด่นดังนี้

 

1. ปริมาณการใส่

จากตารางเชิงปริมาณของจำนวนปุ๋ยที่ต้องใส่/ต้น/ปี เพื่อสร้างผลผลิตที่ระดับเท่ากัน พบว่ามีการใช้แม่ปุ๋ยมากกว่าการใช้ปุ๋ยสูตรผสม มากถึง 4 กก./ต้น ซึ่งมีผลทั้งต่อต้นทุนราคาปุ๋ยและค่าขนส่ง

การใช้ปุ๋ยผสมจึงช่วยลดปริมาณการใส่ปุ๋ยลง แต่มีปริมาณธาตุอาหารครบจำนวนเท่ากับการใส่แม่ปุ๋ย เพราะแม่ปุ๋ยจะมีธาตุอาหารอยู่ในช่วง 15-60 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องมีการใส่สารตัวเติม (ฟิลเลอร์) เข้าไปเพื่อให้เต็มสูตร ในขณะที่ปุ๋ยผสม “ซีพีไอ พลัส” ไม่มีฟิลเลอร์ จึงทำให้ปริมาณการใส่ปุ๋ยลดลงแต่มีธาตุอาหารที่เพียงพอเท่าเดิม

 

2. จำนวนครั้งที่ใส่

จากตารางเปรียบเทียบจำนวนครั้งที่ใส่ปุ๋ยต่อต้นต่อปี จะพบว่าการใช้แม่ปุ๋ยมีจำนวนครั้งที่ใส่มากกว่าการใช้ปุ๋ยผสมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งในหนึ่งครั้งของการใส่อาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถบอกจำนวนที่แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับค่าแรงงานและราคาปุ๋ยขณะนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดในการลดต้นทุนอีกทางหนึ่งคือ ลดจำนวนครั้งของการใส่ปุ๋ยต่อต้นต่อปีลง แต่ต้องให้ได้ธาตุอาหารที่ต้นปาล์มต้องการเท่าเดิม ปุ๋ยผสม “ซีพีไอ พลัส” จึงตอบโจทย์ส่วนนี้ได้

 

3. ความแม่นยำในการใส่จุลธาตุ

ปุ๋ย

จากตารางความแม่นยำและสม่ำเสมอของการใส่จุลธาตุ พบว่ามีการใส่จุลธาตุจากแม่ปุ๋ยจำนวน 2 ครั้งต่อต้นต่อปี ซึ่งการใส่ปุ๋ยผสมมีจุลธาตุรวมอยู่กับธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองด้วยแล้ว การให้ใส่ปุ๋ยผสม ซีพีไอ พลัส จำนวน 2 ครั้งต่อต้นต่อปี ต้นปาล์มจะได้รับจุลธาตุ 3 ชนิด ไปพร้อมกัน คือโบรอน สังกะสี และทองแดง หมายความว่าต้นปาล์ม จะได้รับจุลธาตุรวม 6 ครั้ง/ต้น/ปี (ใส่ 2 ครั้ง/ต้น/ปี x จุลธาตุ 3 ชนิด) จึงทำให้ความแม่นยำของจุลธาตุที่ต้นปาล์มจะได้รับมีเพิ่มขึ้น

 

นั่นคือการใส่จุลธาตุจากแม่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียวมีความเสี่ยงที่ต้นปาล์มจะได้รับธาตุอาหารไม่ครบถ้วน แต่ถ้าหากใส่ปุ๋ยผสมซีพีไอพลัส 2 ครั้ง/ต้น/ปี ต้นปาล์มจะได้รับจุลธาตุโบรอน สังกะสี และทองแดง รวม 6 ครั้ง/ต้น/ปี ซึ่งเพิ่มความแม่นยำและสม่ำเสมอมากกว่าการใส่จุลธาตุที่เป็นแม่ปุ๋ย ส่วนปุ๋ยผสม “ซีพีไอ พลัส” จะทำการผสมและบรรจุลงถุงครั้งละหนึ่งกระสอบ จึงทำให้ทุกๆ กระสอบ มีปริมาณธาตุอาหารทั้งทั้ง 9 ชนิด ครบถ้วนแม่นยำ

 

4. การบรรลุวัตถุประสงค์ของการใส่ปุ๋ย

จากตารางเปรียบเทียบการบรรลุวัตถุประสงค์ของการใส่ปุ๋ย พบว่าในรอบปีของการใส่ปุ๋ย การใส่แม่ปุ๋ยมีจำนวนมากถึง 9 ครั้ง/ต้น/ปี ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยภายนอกหลายๆ ด้าน เช่น สภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม ฝนตกมากไป แล้งเกินไป การขาดแคลนแรงงานในการใส่ การเสียเวลาในการจัดการ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่เกิดจากค่าแรงในการใส่ปุ๋ยตามจำนวนครั้งที่ใส่ต่อปี

เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยผสม “ซีพีไอ พลัส” ซึ่งแนะนำให้ใส่เพียง 2 ครั้งต่อปี และมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนต่อรอบการใส่ปุ๋ยตามปริมาณที่ต้นปาล์มต้องการต่อปี จึงสรุปได้ว่าจำนวนครั้งในการใช้แม่ปุ๋ย 9 ครั้ง/ปี และปุ๋ยผสม “ซีพีไอ พลัส” จำนวน 2 ครั้ง/ปีนั้น จะมีผลแตกต่างในการประสบความสำเร็จในการใช้ปุ๋ย และการบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน

 


ที่มา : คุณ โกศล นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ซีพีไอ อะโกรเทค

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน