แทงทะลายปาล์ม, เก็บเกี่ยวผลผลิต, ทะลายปาล์มน้ำมัน, เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมัน อย่างถูกวิธี..มีเทคนิคอย่างไร? ควรเก็บเกี่ยวช่วงเวลาไหน?

การเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมัน

ทะลาย, ปาล์มน้ำมัน, ทะลายปาล์มสด, ทะลายปาล์มน้ำมัน
ทะลายปาล์มสด

1. การเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมัน ที่สุก พอเหมาะ และให้น้ำมันสูงสุด

  • ปริมาณน้ำมันที่สกัดได้ (Oil Extraction Rate) ควรมากกว่า 22%
  • น้ำมันปาล์มจากเนื้อในเมล็ด (Palm Kernel) ควรมากกว่า 4% และมีกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acids) น้อยกว่า 2%

2. เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสด ก็บเกี่ยวทะลายปาล์มสดในระยะที่สุกพอดี คือ ระยะที่ผลปาล์มมีสีผิวเปลือกนอกเป็นสีส้มสด และ ในระยะที่มีผลปาล์มร่วงหล่นจากทะลาย โดยรวมที่โคนต้นได้ประมาณ 5-10 ผลต่อทะลาย (ปาล์มเล็ก อาจเป็น 2 ผล เนื่องจากทะลายเล็กและสุกเร็ว)

พันธุ์ปาล์ม, ปาล์มใต้โคน, ผลปาล์มร่วง
สังเกตผลปาล์มที่ร่วงหล่นจากทะลาย บริเวณโคนต้น เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต

4. ทะลายปาล์มสดและผลร่วงบริเวณโคนต้นปาล์มน้ำมัน และที่ค้างในกาบต้น ควรเก็บออกมาให้หมด และเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรให้ผลปาล์มน้ำมัน กระแทก บอบช้ำ หรือมีบาดแผล

5. ส่งทะลายปาล์มสด ไปยังโรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อลดปริมาณกรดไขมันอิสระ

6. ตัดก้านปาล์มน้ำมันให้สั้นโดยต้องให้ติดกับทะลาย และทำความสะอาดผลปาล์มที่เปื้อนดิน ทราบ เศษหิน ไม้กาบหุ้มทะลาย ออกก่อน

7. รอบของการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ควรอยู่ในช่วง 10-15 หรือ 15-20 วัน

8. ต้องรู้จักสังเกตการเวียนของทางใบต้นนั้นๆ ว่า เวียนซ้ายหรือเวียนขวา ซึ่งทะลายปาล์มก็จะเวียนไปทิศทางเดียวกันเช่นกัน ซึ่งขั้วของทะลายก็จะอยู่ระหว่างซอกทางใบปาล์มน้ำมันนั่นเอง

9. ใช้อุปกรณ์เก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

การตัดแต่งทางใบ, ตัดแต่งทางใบ, ทางใบปาล์มน้ำมัน, กองทางใบ, เคียว, เคียวตัดแต่งทางใบปาล์ม
เคียวสำหรับใช้เก็บเกี่ยวผลผลิต และใช้ตัดแต่งทางใบ

เคียวสำหรับใช้เก็บเกี่ยวผลผลิต และใช้ตัดแต่งทางใบ

10. การตัดทางใบที่รองรับทะลายปาล์มที่ต้องการเก็บเกี่ยว ควรเก็บทางปาล์มใต้ทะลายไว้อย่างน้อย 1 – 3 ทางใบ เสมอ
( อ่านบทความ : การตัดแต่งทางใบ คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร? ตัดแต่งอย่างไรให้ถูกต้อง? )

11. ควรมีการ “จดบันทึกผลผลิต” โดยทุกครั้งที่เก็บเกี่ยว และจดอย่างต่อเนื่อง
( อ่านบทความ : การจดบันทึกผลผลิต..คืออะไร? มีขั้นตอนอย่างไร? )

 


อ้างอิง : คู่มือสวนปาล์มน้ำมัน (ฉบับพกพา) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน