หนอนร่านสี่เขา..ศัตรูกัดแทะใบปาล์มน้ำมัน – มีวิธีกำจัด และป้องการระบาด อย่างไร?

หนอนร่านสี่เขา (หนอนซีโทร่า) เป็นหนอนที่อยู่ในวงศ์เดียวกันกับ หนอนหน้าแมว , หนอนร่านสีน้ำตาล

หนอนร่านสี่เขา, ศัตรูปาล์มน้ำมัน, หนอนลั้น, หนอนบุ้ง, หนอนร่าน, แมงบ้งเป่ม, หนอนร่านไฟ
หนอนร่านสี่เขา

หนอนร่านสี่เขาพบได้ทั่วไปใน สวนปาล์มน้ำมัน สวนมะพร้าว หากสัมผัสโดนผิวหนังจะมีอาการแสบ คัน บางรายอาจแพ้เป็นผดผื่น  หนอนร่านสี่เขามีชื่อที่เรียกแตกต่างไปตามแต่ละท้องถิ่น เช่น หนอนลั้น, หนอนบุ้ง, หนอนร่าน, แมงบ้งเป่ม, หนอนร่านไฟ เป็นต้น

ชื่ออื่น : หนอนซีโทร่า
ชื่อสามัญ : The Oil Palm Slug Caterpillar
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Setora Fletcheri Halloway
ชื่อวงศ์ : Limacodidae
ชื่ออันดับ : Lepidoptera

ลักษณะการทำลาย

หนอนร่านสี่เขาเป็นหนอนกัดทำลายใบปาล์มน้ำมัน โดยในช่วงวัยแรกๆ จะแทะผิวใบ และเมื่อหนอนเจริญเติบโตขึ้น จะกัดกินทั้งใบ หากอาการรุนแรงมากใบจะถูกกัดจนเหลือแต่ก้านใบ ทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงต้นชะงักการเจริญเติบโต
เมื่อเกิดมีการระบาดแต่ละครั้งมักต้องใช้เวลาในการกำจัดนานเป็นเพราะหนอนมีหลายระยะในเวลาเดียวกัน เช่น มีทั้งระยะหนอน มีทั้งระยะดักแด้ เราจึงไม่สามารถกำจัดให้หมดได้ในคราวเดียวกัน ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการกำจัดและติดตามการระบาดที่ต่อเนื่อง

 

การระบาด

มักพบบนต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุ 1-3 ปี มักพบบ่อยตามปลายใบปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะทางใบที่อยู่ตำแหนงล่างๆ และเนื่องจากหนอนร่านสี่เขาสามารถถูกควบคุมจำนวนโดยแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียนหนอน แตนเบียนดักแด้ เป็นต้น จึงยังไม่พบว่ามีการระบาดอย่างรุนแรง

หนอนร่านสี่เขา
หนอนร่านสี่เขา
(ขอบคุณภาพจาก : Jason Marcus Chin)

หนอนร่านสี่เขา
(ขอบคุณภาพจาก : Jason Marcus Chin)

 

หนอนร่านสี่เขา
หนอนร่านสี่เขา
(ขอบคุณภาพจาก : Jason Marcus Chin)

หนอนร่านสี่เขา
(ขอบคุณภาพจาก : Jason Marcus Chin)

การป้องกัน

1. คอยหมั่นสำรวจการระบาดของหนอนภายในสวนปาล์มเป็นประจำ เมื่อพบกลุ่มหนอนให้เฝ้าติดตามว่าหนอนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อตัดสินใจพ่นสารฆ่าแมลงกำจัดก่อนที่หนอนจะเพิ่มขยายจนเป็นวงกว้าง
2. ควรเลือกใช้สารฆ่าแมลงที่มีผลกระทบต่อศัตรูธรรมชาติน้อยที่สุด เพราะแมลงศัตรูธรรมชาติในสวนปาล์มน้ำมันเหล่านี้มีความสามารถในการควบคุมหนอนได้อย่างดี
3. ไม่ควรใช้สารกำจัดวัชพืชมากเกินไป และควรมีพืชคลุมดิน หรือปล่อยให้มีวัชพืชต้นเล็กที่ออกดอกสม่ำเสมอขึ้นอยู่ในสวน เพื่อเป็นแหล่งอาหารของแมลงศัตรูธรรมชาติ

 

การกำจัด

1. ใช้สารฆ่าแมลงพ่น เริ่มพ่นสารตั้งแต่หนอนยังเล็กอยู่ ควรพ่นซ้ำที่เดิมอีก 1 ครั้ง โดยห่างจากครั้งแรกประมาณ 10 วัน
2. ใช้เชื้อ Bacillus thuringiensis (เชื้อ 16,000 i.u) จำนวน 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สารฆ่าแมลงประเภทเชื้อแบคทีเรียทำลายเฉพาะหนอนแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันเท่านั้น ไม่ทำอันตรายต่อแมลงที่มีประโยชน์
3. การเจาะลำต้นใส่สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม จำนวน 10 – 15 มล. ต่อต้น
4. การใช้วิธีผสมผสาน เป็นการนำวิธีการกำจัดหลายๆ วิธีมาใช้ร่วมกัน เช่น

  • การใช้กับดักแสงไฟล่อผีเสื้อในช่วงดักแด้กำลังออกเป็นผีเสื้อสลับกับการใช้สารฆ่าแมลงหรือเชื้อแบคทีเรียในช่วงเป็นหนอนวัยที่ 2 – 3
  • การใช้เชื้อแบคทีเรียสลับกับการใช้สารฆ่าแมลง
  • การใช้ตัวห้ำสลับกับการใช้เชื้อแบคทีเรีย
  • การใช้ระดับเศรษฐกิจเป็นเครื่องกำหนดการฉีดพ่นสารฆ่าแมลง หรือเชื้อแบคทีเรีย

5. ในกรณีที่มีการระบาดเป็นพื้นที่กว้าง สามารถพ่นสารฆ่าแมลงทางเครื่องบิน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดแรงงาน

.

อ่านบทความ : ศัตรูปาล์มน้ำมัน มีอะไรบ้าง มีวิธีป้องกันและกำจัดอย่างไร?


ขอบคุณภาพจาก : Jason Marcus Chin

 

แชร์บทความนี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อน